Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Działania Inspekcji Transportu Drogowego

Działania Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. 





MOBILNA LINIA DIAGNOSTYCZNA W AKCJI

Brak wymaganych uprawnień do kierowania ciężarówką , 4 niedopuszczone do dalszego ruchu pojazdy, brak wymaganej licencji na wykonywanie transportu drogowego, ...więcej
 



NA PODWÓJNYM GAZIE PRZEŁADOWANYM DOSTAWCZAKIEM

Nietrzeźwy kierujący w przeładowanym samochodzie ciężarowym do 3,5 tony to efekt typowania do kontroli patrolu motocyklowego Dolnośląskiej Inspekcji Transportu ...więcej
 



BEZMYŚLNY PRZEWÓZ PASAŻERÓW

Kierowca bez prawa jazdy, przewoził ludzi niesprawnym pojazdem ciężarowym, bez badań technicznych na skrzyni ładunkowej. Tak jednym zdaniem można ...więcej
 



INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK SPOŁECZEŃSTWA

Kolejna skuteczna interwencja Dolnośląskich Inspektorów Transportu Drogowego na motocyklach w miejscowości Zacharzyce pod Wrocławiem. Nie przestrzeganie znaków tonażowych tym razem ...więcej
 



W DZIEŃ I W NOCY MAGNES

Jeszcze nie ucichły echa nocnej akcji przeprowadzonej przez legnickich inspektorów transportu drogowego z WITD we Wrocławiu dotyczącej m.in. wykrywaniem manipulacji ...więcej
 



UBOCZNE SKUTKI GORĄCYCH DNI

Aż po 7, 5 tony ważyły „busy” przewożące rzeczy, które zostały zważone przez legnickich inspektorów z WITD we Wrocławiu. W ...więcej
 



DOLNOŚLĄSKA INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO WALCZY Z NIEUCZCIWĄ KONKURENCJĄ

Dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego wspólnie z  funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej i Policji, skontrolowali kierowców samochodów osobowych, którzy świadczyli usługi zarobkowego ...więcej
 



PLENEROWE OBCHODY DNIA DZIECKA

31 maja 2019 r. z okazji Dnia Dziecka, który w tym roku obchodzony był pad hasłem „Bądźmy razem” w ...więcej
 



POWAŻNE NARUSZENIA UJAWNIONE PODCZAS DZIAŁAŃ NOCNYCH

Kilkadziesiąt skontrolowanych pojazdów, jazda: bez karty, bez ważnej karty, na magnesie, na wyłączniku ……. i pod wpływem alkoholu, to niektóre ...więcej
 



KOLEJNY TRUCICIEL WYELIMINOWANY!

Dzisiejsze działania inspektorów z kłodzkiego oddziału WITD we Wrocławiu skupione były na wykrywaniu niedozwolonych urządzeń stosowanych w pojazdach przez przewoźników ...więcej
 





« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 63 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego



  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.





Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu