Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


PECHOWY 13 LUTY?

Dnia 13 lutego 2017 r. na autostradzie A4 na terenie Powiatu Bolesławieckiego inspektorzy z Legnickiego Oddziału WITD we Wrocławiu w ramach rutynowych czynności zatrzymali do kontroli 40 tonowy zespół pojazdów, którym litewski przewoźnik wykonywał międzynarodowy przewóz ładunku z Francji do Rosji.

PECHOWY 13 LUTY?

W wyniku analizy pobranych danych cyfrowych z karty kierowcy i pamięci urządzenia rejestrującego stwierdzono, iż istnieje uzasadnione podejrzenie zainstalowania niedozwolonego urządzenia wpływającego na pracę tachografu. Pojazd skierowano do uprawnionego serwisu. W wyniku kontroli instalacji urządzenia rejestrującego stwierdzono, iż w wiązkę pomiędzy czujnikiem ruchu, a tachografem zainstalowano dodatkowy czujnik ruchu wraz z elementem sterującym jego pracą oraz zakłócającym pracę drugiego niezależnego sygnału ruchu.

PECHOWY 13 LUTY?

Montaż tego typu urządzeń do nowoczesnych pojazdów ma na celu umożliwianie kierowcom przekraczanie dozwolonych okresów prowadzenia pojazdów oraz skracanie wymaganych przerw i okresów odpoczynków. Konsekwencją powyższego jest przemęczenie i możliwość zaśnięcia kierowcy za kierownicą pojazdu, co stanowi zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i naruszenie zasad uczciwej konkurencji przy realizacji przewozów drogowych.

W przypadku samochodów ciężarowych, w celu zachowania odpowiedniej redukcji ze spalin tlenku azotu (NOx), substancji szkodliwej dla ludzi, jak i środowiska, stosowany jest do chemicznej redukcji nietoksyczny roztwór mocznika o nazwie AdBlue. Wiąże się to ze zwiększonymi kosztami realizacji przewozów, ale jest niezbędne w nowoczesnych pojazdach. Mimo powagi stwierdzonego naruszenia okazało się, iż oprócz wyłącznika tachografu, w pojeździe zainstalowano również wyłącznik AdBlue umożliwiający jazdę pojazdu bez konieczności  jego uzupełniania.

PECHOWY 13 LUTY?

Powyższy przypadek nie był jedynym tego dnia. Insp. z Oddziału Wrocławskiego zatrzymali na 156 km autostrady A4 pojazd przewoźnika słowackiego składający się z ciągnika siodłowego i naczepy. W wyniku analizy wydruków stwierdzono, iż  istnieje podejrzenie zamontowania w pojeździe niedozwolonego urządzenia służącego do manipulacji wskazaniami tachografu samochodowego rejestrującego czas pracy kierowcy. W uprawnionym serwisie znaleziono zamontowane pomiędzy czujnikiem ruchu zainstalowanym przy skrzyni biegów, a tachografem, niedozwolone urządzenie. Oczywiście, jak w  poprzednim przypadku, kierowca „nie miał żadnej wiedzy” na temat niedozwolonego urządzenia, mimo, iż ceny tego typu wyłączników tachografów z montażem wahają się od 4 do 10 tysięcy złotych i na pewno nie są montowane przypadkowo.

PECHOWY 13 LUTY?

Dzień 13 lutego był pechowym dla kierowców, których ukarano mandatami karnymi oraz przewoźników, wobec których wszczęto postępowania administracyjne. Nie był natomiast pechowy dla innych użytkowników ruchu drogowego, w tym dzieci jadących na zimowy wypoczynek, które mogły bezpiecznie dojechać do celu, dzięki wyeliminowaniu z ruchu przez inspektorów TD, przemęczonych kierowców 40 tonowych Tirów.

 

przygotował: Dariusz Filipów

Kierownik oddziału w Legnicy


2017-02-14

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2017-02-14 11:38:42

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu