Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


PASAŻEROWIE ŚPIEWAJĄCO ZWERYFIKOWALI CZAS PRACY KIEROWCY

PASAŻEROWIE ŚPIEWAJĄCO ZWERYFIKOWALI CZAS PRACY KIEROWCY
W dniu 27.06.2017 r. w Lubinie na drodze krajowej nr 3 inspektorzy z WITD Wrocław oddział Legnica zatrzymali do kontroli autobus, którym przewożono młodzieżowy zespół folklorystyczny z okolic Nowego Sącza, nad morze w okolice Kołobrzegu.

W trakcie kontroli zażądano od kierowcy okazania zapisów z tachografu odnośnie jego czasu pracy. Kierowca okazał wykresówkę z dnia kontroli, na której jako miejsce rozpoczęcia wpisał Gliwice, a zapis na wykresówce rozpoczynał się od godzinie 06:20. Jednak z informacji od pasażerów wynikało, że autobus nie rozpoczął przejazdu z tego miejsca, a przewóz rozpoczął się znacznie wcześniej. Kierowca przyznał, że wyjechał autobusem z okolic Nowego Sącza o godzinie 02:30, jednak po dojechaniu do Gliwic wymienił wykresówkę w tachografie, ponieważ miał świadomość, że samodzielnie prowadząc pojazd nie jest w stanie, zachowując normy czasu pracy, dojechać do miejsca przeznaczenia. Tej wykresówki, którą wyjął z tachografu nie zamierzał okazywać do kontroli.

PASAŻEROWIE ŚPIEWAJĄCO ZWERYFIKOWALI CZAS PRACY KIEROWCY

Na wykresówce którą włożył do tachografu w Gliwicach zapisał, że nocował u rodziny w Tychach, co nie odpowiadało stanowi faktycznemu. Używanie dwóch wykresówek w tym samym dniu jest wykroczeniem. W związku z tym zostały wyciągnięte przewidziane prawem konsekwencje wobec kierowcy oraz wszczęte postępowanie wobec przewoźnika. W trakcie kontroli młodzież wyciągnęła instrumenty i na parkingu umilała sobie czas śpiewem i tańcem.

PASAŻEROWIE ŚPIEWAJĄCO ZWERYFIKOWALI CZAS PRACY KIEROWCY

Ponieważ w momencie zatrzymania do kontroli, normy czasu pracy kierowcy nie zostały jeszcze przekroczone, inspektor poinformował pasażerów, że istnieje możliwość, że kierowca z zachowaniem tych norm, nie będzie w stanie ich dowieźć do miejsca przeznaczenia. Członkowie grupy zareagowali na to uśmiechem i stwierdzeniem, że będą muzyką i śpiewem dopingować kierowcę do bezpiecznej jazdy. Z jednej strony należy się cieszyć, że spotkać można grupę składającą się w większości z młodzieży o tak pozytywnym nastawieniu, z drugiej strony jednak warto uświadomić sobie, że normy czasu pracy kierowcy prowadzącego autobus wprowadzone zostały w trosce o bezpieczeństwo pasażerów, a także innych uczestników ruchu. Pojedynczy kierowca może prowadzić pojazd maksymalnie przez 10 godzin z przerwami, więc można mieć uzasadnioną wątpliwość, że kierowca jest w stanie, nie naruszając przepisów, samodzielnie pokonać odległość 850 km tym bardziej, że trasa nie przebiega wyłącznie po autostradach i drogach szybkiego ruchu, a nawet na tych drogach zdarzają się odcinki w przebudowie. Pasażerowie powinni w miarę możliwości też sami dbać o własne bezpieczeństwo, a przy odjeździe w tak długą trasę, na przykład zwrócić uwagę, czy autobusu nie powinno prowadzić na zmianę dwóch kierowców. Szczególnie wtedy, gdy wyjazd nie jest poprzedzony kontrolą Inspekcji Transportu Drogowego.

PASAŻEROWIE ŚPIEWAJĄCO ZWERYFIKOWALI CZAS PRACY KIEROWCY
Po dotarciu na miejsce przeznaczenia członkowie zespołu na własnym profilu facebook umieścili pozdrowienia dla inspektorów, którzy prowadzili kontrolę. 


2017-06-29

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2017-06-29 08:22:48

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu