Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


NIEBEZPIECZNY TRANSPORT UJAWNIONY W WAŁBRZYCHU

5 czerwca br. w godzinach porannych w Wałbrzychu na ul. Wrocławskiej (droga krajowa nr 35) inspektor z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej ITD przeprowadził kontrolę pojazdu należącego do przewoźnika z województwa Wielkopolskiego.

NIEBEZPIECZNY TRANSPORT UJAWNIONY W WAŁBRZYCHU
.

Analiza zapisów urządzenia rejestrującego, w tym wykresówki z dnia kontroli wykazała, iż pomimo, że pojazd poruszał się po drodze publicznej tachograf nie rejestrował wskazań m. in. w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi. W toku dalszych czynności kontrolnych dokonano m. in. oględzin instalacji tachografu a także wykonano przejazdu kontrolny (podczas którego rejestrowano obraz i dźwięk), który potwierdził, iż kierowca używał niedozwolonego urządzenia służącego do zakłócenia pracy tachografu.

NIEBEZPIECZNY TRANSPORT UJAWNIONY W WAŁBRZYCHU
NIEBEZPIECZNY TRANSPORT UJAWNIONY W WAŁBRZYCHU
NIEBEZPIECZNY TRANSPORT UJAWNIONY W WAŁBRZYCHU
NIEBEZPIECZNY TRANSPORT UJAWNIONY W WAŁBRZYCHU

W związku ze stwierdzeniem niedozwolonego przerobienia instalacji tachografu jako dowód w sprawie zabezpieczono ujawnione urządzenie. Ponadto wobec kierowcy zastosowano postępowanie mandatowe a w stosunku do podmiotu wykonującego przewóz drogowy zostanie wszczęte administracyjne postępowanie wyjaśniające w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Opisany powyżej przypadek, dla inspektorów ITD jest już niemal zwykłą sytuacją z jaką mają do czynienia niemal podczas każdej służby, i nic już ich nie zdziwi….chociaż pomysłowość uczestników przewozu drogowego wydaje się nie doznawać żadnych ograniczeń. Niezwykle niebezpieczne i nie dające się pomierzyć żadną miarą mogą być za to skutki takich działań. Niestety manipulowanie czasem pracy poprzez oszukiwanie pracy tachografu powoduje, że przemęczeni kierowcy pędzący drogami na rozładunek, załadunek czy też wracający do domu, do rodziny, dzieci…mogą nie dojechać do celu podróży a wraz z nimi mogą być poszkodowani inni uczestnicy ruchu drogowego, a nawet osoby nie znajdujące się na drodze, a np. zamieszkujące w jej pobliżu. Manipulowanie wskazaniami tachografu skutkuje także i tym, że kierowca nie wie z jaką prędkością się porusza, co dodatkowo wzmaga zagrożenie w ruchu drogowym.

Opracował: Wiesław Ziemianek – kierownik Oddziału Wydziału Inspekcji w Kłodzku.


2017-07-06

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2017-07-06 10:05:15

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu