Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


NOCNE DZIAŁANIA KONTROLNE DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO

NOCNE DZIAŁANIA KONTROLNE DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO
W dniach 9/10 lipca br. w godzinach od 20:00 do 04:00 w ciągu autostrady A4, drogi krajowej nr 8, 33, 46 oraz 94, inspektorzy z Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego, przeprowadzili nocne, wzmożone działania kontrolne dotyczące przewozów drogowych rzeczy.

Dbając o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, głównym celem działań było wyeliminowanie z ruchu kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu, a także stwarzających zagrożenie poprzez naruszenia czasu pracy kierowców czy stosowanie niedozwolonych urządzeń lub manipulacji zmieniających wskazania tachografów.

NOCNE DZIAŁANIA KONTROLNE DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO
W wyniku przeprowadzonych działań skontrolowano 38 pojazdów ciężarowych. W 6 przypadkach inspektorzy ujawnili prowadzenie pojazdów ciężarowych przez kierowców rejestrujących swój czas pracy na kartach należących do innych kierowców lub bez włożonej karty do tachografu cyfrowego. W 1 przypadku ujawniono stosowanie niedozwolonego urządzenie zmieniającego wskazania tachografu rejestrującego czas jazdy, przerwy i obowiązkowe odpoczynki.

Poza ujawnionymi naruszeniami związanymi z manipulacjami na tachografach, inspektorzy nałożyli w 5 przypadkach na kierujących mandaty za nieprzestrzeganie norm czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i odpoczynków oraz braki informacji o aktywności kierowcy, które nie zostały zarejestrowane przez tachograf.

W 3 przypadkach, inspektorzy ujawnili prowadzenie pojazdów ciężarowych bez posiadania przez kierowców prawa jazdy przy sobie. W 2 przypadkach kierowcy nie posiadali stosownego poświadczenia o odbyciu kursu na przewóz rzeczy.

NOCNE DZIAŁANIA KONTROLNE DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO
Na szczególną uwagę zasługuje ujawnienie przez inspektorów, zaawansowanego technicznie niedozwolonego urządzenia zmieniającego wskazania tachografu, zainstalowanego w pojeździe, którym wykonywany był międzynarodowy transport drogowy.

Inspektorzy transportu drogowego wykorzystując zdobytą wiedzę w zakresie manipulacji w tachografach ujawnili w jaki sposób kierowca uruchamiał zainstalowane w pojeździe niedozwolone urządzenia, aby przy jego pomocy prowadząc pojazd ciężarowy wykazać jednocześnie, że odbierał odpoczynek.


2017-07-10

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2017-07-10 11:39:17

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu