Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


NOCNE DZIAŁANIA KONTROLNE DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO

NOCNE DZIAŁANIA KONTROLNE DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO
W dniach 9/10 lipca br. w godzinach od 20:00 do 04:00 w ciągu autostrady A4, drogi krajowej nr 8, 33, 46 oraz 94, inspektorzy z Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego, przeprowadzili nocne, wzmożone działania kontrolne dotyczące przewozów drogowych rzeczy.

Dbając o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, głównym celem działań było wyeliminowanie z ruchu kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu, a także stwarzających zagrożenie poprzez naruszenia czasu pracy kierowców czy stosowanie niedozwolonych urządzeń lub manipulacji zmieniających wskazania tachografów.

NOCNE DZIAŁANIA KONTROLNE DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO
W wyniku przeprowadzonych działań skontrolowano 38 pojazdów ciężarowych. W 6 przypadkach inspektorzy ujawnili prowadzenie pojazdów ciężarowych przez kierowców rejestrujących swój czas pracy na kartach należących do innych kierowców lub bez włożonej karty do tachografu cyfrowego. W 1 przypadku ujawniono stosowanie niedozwolonego urządzenie zmieniającego wskazania tachografu rejestrującego czas jazdy, przerwy i obowiązkowe odpoczynki.

Poza ujawnionymi naruszeniami związanymi z manipulacjami na tachografach, inspektorzy nałożyli w 5 przypadkach na kierujących mandaty za nieprzestrzeganie norm czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i odpoczynków oraz braki informacji o aktywności kierowcy, które nie zostały zarejestrowane przez tachograf.

W 3 przypadkach, inspektorzy ujawnili prowadzenie pojazdów ciężarowych bez posiadania przez kierowców prawa jazdy przy sobie. W 2 przypadkach kierowcy nie posiadali stosownego poświadczenia o odbyciu kursu na przewóz rzeczy.

NOCNE DZIAŁANIA KONTROLNE DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO
Na szczególną uwagę zasługuje ujawnienie przez inspektorów, zaawansowanego technicznie niedozwolonego urządzenia zmieniającego wskazania tachografu, zainstalowanego w pojeździe, którym wykonywany był międzynarodowy transport drogowy.

Inspektorzy transportu drogowego wykorzystując zdobytą wiedzę w zakresie manipulacji w tachografach ujawnili w jaki sposób kierowca uruchamiał zainstalowane w pojeździe niedozwolone urządzenia, aby przy jego pomocy prowadząc pojazd ciężarowy wykazać jednocześnie, że odbierał odpoczynek.


2017-07-10

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2017-07-10 11:39:17

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 12 416 51 22
Radom 48 629 87 43
Katowice 32 42 88 150

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu