Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


NIELEGALNY WWÓZ ODPADÓW

7 września 2017 r. na terenie powiatu lubińskiego inspektorzy z Oddziału w Legnicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu wraz z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie oraz inspektorami z Delegatury w Legnicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, dokonali kontroli trzech 40 tonowych zespołów pojazdów, którymi przewożono odpady z Niemiec do Polski.

NIELEGALNY WWÓZ ODPADÓW

Zgodnie z okazanymi dokumentami przewozowymi pojazdami powinny być przewożone posegregowane odpady przeznaczone do recyclingu. W wyniku kontroli ładowni stwierdzono, że przewożono odpady inne, niż zadeklarowane.

NIELEGALNY WWÓZ ODPADÓW

Zamiast deklarowanych tworzyw sztucznych i gumy, przeznaczonych do recyklingu, przewożono w dwóch przypadkach niedopuszczone do przemieszczania materiały zmieszane  z odpadami komunalnymi, a w kolejnym z odpadami stanowiącymi paliwo alternatywne. Łączna waga nielegalnie wwiezionych do naszego kraju odpadów przekraczała 71 ton.

NIELEGALNY WWÓZ ODPADÓW

W toku prowadzonych czynności zostały pobrane przez Inspekcję Ochrony Środowiska próbki do analizy, a o całej sprawie, ze względu na możliwość popełnienia przestępstwa, została poinformowana prokuratura.

NIELEGALNY WWÓZ ODPADÓW

Naczepy z odpadami zabezpieczono na parkingu strzeżonym, a wobec przewoźnika inspektorzy Transportu Drogowego wszczęli postępowania wyjaśniające.


2017-09-08

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2017-09-08 12:47:03

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu