Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


EDUKACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA NAJMŁODSZYCH

Rozpoczął się kolejny rok szkolny 2017/2018. Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci Dolnośląska Inspekcja Transportu Drogowego oddział w Legnicy wraz z funkcjonariuszem Policji z KPP Chojnów przeprowadziła spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzeszotarach.

EDUKACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA NAJMŁODSZYCH

Tym razem inspektorzy starali się przekazać swoją wiedzę najmłodszym uczniom klas I-III. Licząca ponad trzydzieścioro dzieci grupa poznała ogólne zasady ruchu drogowego, w szczególności bezpiecznego zachowania się w drodze do szkoły, na ulicy, bezpiecznego przewożenia samochodem i autobusem oraz bezpiecznej jazdy rowerem.

EDUKACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA NAJMŁODSZYCH
EDUKACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA NAJMŁODSZYCH

Ponadto przekazano dzieciom wiedzę dotycząca zachowania się w różnych sytuacjach: gdy się zgubimy, gdy zaczepiają nas nieznajomi, jak zachować się przed groźnym psem oraz jak zaalarmować służby w wyjątkowych sytuacjach. Cała grupa dzieci z wielkim zaangażowaniem słuchała prezentacji i filmów edukacyjnych.

EDUKACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA NAJMŁODSZYCH
EDUKACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA NAJMŁODSZYCH

Na zakończenie, w celu utrwalenia cały materiał został powtórzony, a najmłodsi słuchacze otrzymali pamiątki.

EDUKACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA NAJMŁODSZYCH

Warto dodać, że do legnickiego oddziału inspekcji wpłynęły dwie prośby dotyczące zorganizowania kolejnych spotkań, tym razem w szkołach gminy Prochowice.

 


2017-09-19

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2017-09-19 10:13:01

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu