Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


BEZ OC I DOWODU REJESTRACYJNEGO ALE NA DWÓCH KARTACH

BEZ OC I DOWODU REJESTRACYJNEGO ALE NA DWÓCH KARTACH
6 marca br. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu poruszając się nieoznakowanym radiowozem ok. godziny 9:00  na ul. Kowalskiej we Wrocławiu, zatrzymali do kontroli drogowej pojazd członowy przewoźnika krajowego, którym przewożono ponad 21 ton wyrobów metalowych w relacji Zawiercie – Wrocław.
BEZ OC I DOWODU REJESTRACYJNEGO ALE NA DWÓCH KARTACH

Bezpośrednią przyczyną zatrzymania pojazdu było niezastosowanie się kierującego do znaku B-5.

BEZ OC I DOWODU REJESTRACYJNEGO ALE NA DWÓCH KARTACH
Pojazd skierowano na punkt kontrolny. Wstępna analiza wydruku z karty kierowcy znajdującej się w slocie nr 1 tachografu wykazał, iż kierujący do rejestrowania swoich aktywności wykorzystał kartę innego kierowcy.

BEZ OC I DOWODU REJESTRACYJNEGO ALE NA DWÓCH KARTACH
W toku kontroli kierujący wyjaśnił, iż zdecydował się użyć karty cyfrowej swojego ojca w celu zmanipulowania zapisów rejestrowanych przez tachograf, gdyż chciał jak najszybciej wykonać operacje przewozową i wrócić do domu.

Analiza danych zarejestrowanych przez tachograf wykazała, iż kierujący w ostatnim okresie rozliczeniowym, mimo użycia cudzej karty nie odebrał wymaganego odpoczynku dobowego skracając go o ponad 2 godziny.

Ponadto w wyniku kontroli inspektorzy ujawnili szereg innych, rażących naruszeń czasu pracy, które kierujący popełni w poprzedzających kontrolę 28 dniach.

Prócz naruszeń przepisów socjalnych kontrola ujawniła szereg nieprawidłowości związanych z przepisami ruchu drogowego.

Kierujący nie okazał do kontroli dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia wymaganego ubezpieczenia OC naczepy.

Po dostarczeniu na miejsce kontroli brakującego dokumentu naczepy okazało się, iż przedmiotowy pojazd nie przeszedł wymaganego badania technicznego i prawdopodobnie nie został ubezpieczony.

Kontakt z przedsiębiorcą w powiązaniu z danymi rejestru Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego potwierdziły przypuszczenia inspektorów w zakresie braku wymaganego ubezpieczenia OC naczepy.

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny naczepy i wydali kierującemu zakaz kontynuowania przewozu drogowego do chwili odebrania wymaganego odpoczynku dziennego i ubezpieczenia naczepy.

Fakt poruszania się pojazdem bez wymaganego ubezpieczenia OC został zgłoszony do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a karta cyfrowa do tachografu, którą kierujący posługiwał się w sposób nieuprawniony została zatrzymana i przesłana do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Wobec przewoźnika drogowego, który przyczynił się do stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną.

Na kierującego nałożono łącznie 9 mandatów karnych.


2018-03-07

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2018-03-07 09:56:44

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu