Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


NASZ POWSZEDNI TRANSPORT...

NASZ POWSZEDNI TRANSPORT...
06 marca 2018 r. dzień jak co dzień. Zespół kontrolny z legnickiego oddziału Inspekcji Transportu drogowego prowadzi kontrolę na terenie powiatu lubińskiego.

Pierwszy zatrzymany pojazd, ciągnik samochodowy z naczepą jedzie drogą, gdzie istnieje ograniczenie tonażowe do 16 ton masy rzeczywistej. Zestaw waży 40 ton. Nie posiada zezwolenia na przejazd.  Jezdnia po której jedzie jest tak rozjeżdżona, że nie przypomina cywilizowanej drogi.

Kolejna kontrola. Tym razem pojazd już po rozładunku. Wprawdzie nie przekracza dopuszczalnej masy, ale coś „nie gra” z zapisem na wykresówce. Z dokumentu przewozowego wynika, że przejechał nie mniej niż 346 km, a na wykresówce zarejestrowane 135 km.

NASZ POWSZEDNI TRANSPORT...
Kierowca – właściciel firmy transportowej początkowo pokrętnie się tłumaczy, by wreszcie przyznać, że na części trasy nie wkładał wykresówki do tachografu. Wynika z tego, że w momencie, gdy wkładał wykresówkę, aby rozpocząć rejestrowanie ruchu pojazdu i własnej aktywności po rzekomym odpoczynku, w rzeczywistości kierował już od prawie trzech godzin.

Ale to nie wszystko.

NASZ POWSZEDNI TRANSPORT...
Pośród innych kontroli - 3,5 tonowy bus. Co przewozi? Ładunek odzieży do jednego ze sklepów, czyli nie powinien ważyć zbyt dużo. Jednak wygląda na przeciążony. Po jego zważeniu okazuje się, że masa rzeczywista wynosi 7620 kg, czyli przekracza dopuszczalną masę o ponad 100 %. Kierowca drapie się w głowę i mówi: no cóż pod tą odzieżą mam jeszcze ładunek płynu do prania.
NASZ POWSZEDNI TRANSPORT...
.


2018-03-07

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8.00 do 14.00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu