Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


INSPEKTORZY Z WIZYTĄ WE WROCŁAWSKIM PRZEDSZKOLU NR 92

INSPEKTORZY Z WIZYTĄ WE WROCŁAWSKIM PRZEDSZKOLU NR 92
9 marca br. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu spotkali się z dziećmi z wrocławskiego Przedszkola nr 92 przy ulicy Bardzkiej.

Inspektorzy Transportu Drogowego oprócz ustawowych zadań, w ramach propagowania wśród najmłodszych zasad bezpieczeństwa na drodze od wielu lat odwiedzają różnego rodzaju placówki oświatowe.

INSPEKTORZY Z WIZYTĄ WE WROCŁAWSKIM PRZEDSZKOLU NR 92
Oprócz tematu spotkania dotyczącego propagowania przez inspektorów zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, w trakcie wizyty zostały poruszone również tematy bezpieczeństwa podczas zabawy, jazdy na rowerze i rolkach.

INSPEKTORZY Z WIZYTĄ WE WROCŁAWSKIM PRZEDSZKOLU NR 92
Jak zawsze największą atrakcją były wspólne zdjęcia i możliwość szczegółowego poznania pojazdu służbowego Inspekcji Transportu Drogowego wraz z prezentacją sygnałów świetlnych i akustycznych.


2018-03-09

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2018-03-09 14:11:13

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu