Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


INSPEKTORZY Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU

Wraz z rozpoczęciem wiosny dolnośląska Inspekcja Transportu Drogowego rozpoczęła edukację najmłodszych. Tym razem inspektor z oddziału ITD w Legnicy odwiedził Przedszkole Niepubliczne - Klub Małego Montessorka.

INSPEKTORZY Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU

Najpierw w spotkaniu brały udział dzieci z ul. Grunwaldzkiej, następnie z klubu z ul. Piątnickiej. Prawie pięćdziesięcioosobowa grupa najmłodszych z dużym zaangażowaniem słuchała jak należy zachować się na drodze. Ponadto dzieci usłyszały kiedy i jak korzystać z telefonu alarmowego oraz jak zachować się w sytuacji kiedy się zgubimy lub gdy zaczepiają nas nieznajomi.

INSPEKTORZY Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU

W podziękowaniu dzieci przekazały pamiątkowe dyplomy, a inspektor nagrodził ich wręczając kamizeli odblaskowe.

INSPEKTORZY Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU
INSPEKTORZY Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU


2018-04-09

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2018-04-09 11:41:12

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu