Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


OSZUKIWALI NA TACHOGRAFIE - ZATRZYMAŁA ICH INSPEKCJA

W nocy z 8 na 9 kwietnia 2018 r. inspektorzy z oddziału w Legnicy WITD we Wrocławiu prowadzili czynności kontrolne na terenie Powiatu Bolesławieckiego. Celem działań była realizacja wpływających wniosków dotyczących oszustw na tachografach.

Już pierwsza kontrola potwierdziła zasadność zgłoszeń.

OSZUKIWALI NA TACHOGRAFIE - ZATRZYMAŁA ICH INSPEKCJA
OSZUKIWALI NA TACHOGRAFIE - ZATRZYMAŁA ICH INSPEKCJA

W tachografie, zainstalowanym w zatrzymanym do kontroli pojeździe, znajdowała się nieważna karta kierowcy należąca do innego kierowcy. Kierujący nie rejestrował jazdy na swojej karcie. Dokładna analiza pobranych danych z tachografu i karty kierowcy wykazała poważne naruszenia dotyczące czasu jazdy przerw i odpoczynku.

Dnia 28.03.2018 r. kierowca prowadził pojazd łącznie przez 22 godzin i 53 minuty. Przekroczył dzienny czas prowadzenia pojazdu o 13 godzin  i 53 minuty w stosunku do dopuszczalnego 9 godzinnego okresu.

OSZUKIWALI NA TACHOGRAFIE - ZATRZYMAŁA ICH INSPEKCJA

Kolejnego dnia przekroczył czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy o 3 godziny i 11 minut. Prowadził pojazd przez 7 godzin  i 41 minut, zamiast maksymalnie 4 godzin i 30 minut.

OSZUKIWALI NA TACHOGRAFIE - ZATRZYMAŁA ICH INSPEKCJA

Nie były to jedyne naruszenia u tego kierowcy, łącznie ujawniono ich ponad 30 na kwotę 19 000 zł.

W dwóch kolejnych zatrzymanych pojazdach sytuacja się powtórzyła. Jeden z kierowców jechał na karcie przedsiębiorcy, a kolejny na karcie syna przedsiębiorcy. Jak ustalono stwierdzone okoliczności miały na celu ukrycie rzeczywistego czasu jazdy kierowców i braku odpoczynków przy realizacji terminowych ładunków.

OSZUKIWALI NA TACHOGRAFIE - ZATRZYMAŁA ICH INSPEKCJA

Na kierowców nałożono mandaty karne, a wobec przedsiębiorców wszczęto postępowania administracyjne.


2018-04-09

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2018-04-09 11:51:45

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu