Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


UŻYCIE CYSTERNY STWARZAJĄCEJ REALNE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO

 

UŻYCIE CYSTERNY STWARZAJĄCEJ REALNE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO
.11 kwietnia 2018r. podczas prowadzenia czynności kontrolnych na drodze krajowej nr 8 w okolicach Przerzeczyna Zdrój (powiat dzierżoniowski), inspektorzy z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd członowy, w skład którego wchodziła naczepa – cysterna  służąca  do przewozu materiałów sypkich. W chwili zatrzymania do kontroli cysterna załadowana.

W toku kontroli kierowca nie okazał dowodu rejestracyjnego naczepy. W ramach współpracy z Wrocławskim Oddziałem Terenowym Transportowego Dozoru Technicznego, stwierdzono, że wobec kontrolowanego urządzenia ciśnieniowego wydano decyzję zabraniającą użytkowania z powodu stwarzania przez urządzenie realnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego.

UŻYCIE CYSTERNY STWARZAJĄCEJ REALNE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO
 Decyzja ta została wydana w związku z stwierdzeniem pęknięcia spoin na ramie pośredniej przed pierwszą osią prawej oraz lewej strony cysterny i  otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności.
UŻYCIE CYSTERNY STWARZAJĄCEJ REALNE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO
UŻYCIE CYSTERNY STWARZAJĄCEJ REALNE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO
. W trakcie sprawdzenia stanu technicznego cysterny stwierdzono, iż uszkodzenie opisane ww. decyzji Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego nie zostało usunięte, a samo urządzenie ciśnieniowe jest w dalszym ciągu eksploatowane. 

W wyniku kontroli miedzy innymi kierujący poniósł karę za użytkowanie ciśnieniowego urządzenia technicznego bez wymaganego dopuszczenia właściwego organu.


2018-04-12

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2018-04-12 11:20:32

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu