Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


MOBILNA LINIA DIAGNOSTYCZNA W LUBINIE

W dniu 18 kwietnia 2018 r. inspektorzy z legnickiego oddziału WITD we Wrocławiu prowadzili na terenie Lubina kontrole drogowe podczas, których weryfikowano w szczególności stan techniczny pojazdów przy użyciu Mobilnej Linii Diagnostycznej (MLD). W działaniach uczestniczyli również funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Użycie MLD pozwala na dokładne zdiagnozowanie układów: hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia, elementów podwozia oraz kół. Sprzęt, w jaki wyposażona jest stacja umożliwia badanie pojazdów pod kątem uciążliwości związanych z ochroną środowiska, tj. tłumienia hałasu oraz emisji i zadymienia spalin.

MOBILNA LINIA DIAGNOSTYCZNA W LUBINIE

W wyniku prowadzonych działań inspektorzy skontrolowali 13 pojazdów. W czterech przypadkach zatrzymane zostały dowody rejestracyjne. Przyczyny to: niesprawne układy hamulcowe, nadmierne luzy zawieszenia, wycieki płynów eksploatacyjnych, nadmiernie zużyte opony i niedziałające oświetlenia pojazdów.

MOBILNA LINIA DIAGNOSTYCZNA W LUBINIE
MOBILNA LINIA DIAGNOSTYCZNA W LUBINIE

Na uwagę zasługuje fakt, że podczas kontroli układu hamulcowego przy użyciu MLD podczas badania w dwóch przypadkach pękły skorodowane przewody hamulcowe, co skutkowało wyciekami płynu hamulcowego. Pojazdy te nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy.

MOBILNA LINIA DIAGNOSTYCZNA W LUBINIE
MOBILNA LINIA DIAGNOSTYCZNA W LUBINIE

W 5 przypadkach stwierdzono przeładowania pojazdów.

Użyciu MLD zwiększa możliwości kontrolne stanu technicznego, co przyczynia się do eliminowania niesprawnych, stwarzających zagrożenie pojazdów, a co za tym idzie wpływa na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.

W wyniku kontroli nałożono 17 mandatów karnych za zły stan techniczny pojazdów, niezabezpieczenie przewożonego ładunku, nieoznakowanie ładunku wystającego z tyłu pojazdu, braki dokumentów oraz przekroczenia dopuszczalnych mas całkowitych pojazdów.


2018-04-19

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2018-04-19 14:04:17

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu