Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


CIĄG DALSZY „WYŁĄCZNIKÓW”

CIĄG DALSZY „WYŁĄCZNIKÓW”
Dolnośląscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego w ciągu zaledwie 2 godzin zatrzymali do kontroli 4 ciągniki siodłowe z naczepami, w których były zainstalowane niedozwolone wyłączniki tachografów. Urządzenia te pozwalały rejestrować odpoczynki kierowców podczas ich rzeczywistej jazdy i prowadzić pojazdy bez rejestracji jakichkolwiek naruszeń czasu pracy.

W nocy z 22/23 kwietnia 2018 r. inspektorzy z WITD we Wrocławiu, przy udziale insp. z Delegatury Południowo- Zachodniej GITD, prowadzili działania kontrolne na S8 i A4. W wyniku podjętych czynności kontrolnych zatrzymano 3 pojazdy, których kierowcy zamiast jazdy rejestrowali, niezgodnie ze stanem faktycznym, okresy odpoczynku. W kolejnym, czwartym pojeździe ujawniono zainstalowane dodatkowe urządzenie służące do manipulacji tachografem. W jednym z pojazdów zainstalowany był dodatkowy czujnik ruchu wraz z elementem sterującym, w kolejnych dwóch niedozwolone urządzenia podłączone do szyny CAN, a w następnym „pendrive” zmieniający sposób pracy „zabezpieczonego przez manipulacjami” tachografu cyfrowego.

CIĄG DALSZY „WYŁĄCZNIKÓW”
CIĄG DALSZY „WYŁĄCZNIKÓW”

Oprócz wyłączników tachografów ujawniono emulator AdBlue zastosowany w pojeździe, który powinien spełniać najwyższą normę ekologiczną Euro 6. Emulator taki powoduję wyłączenie wymaganego urządzenia odpowiedzialnego za oczyszczanie spalin, przez co nie są redukowane szkodliwe substancje, w tym tlenki azotu. Emulatory są stosowane w celu zaoszczędzania wydatków przez przewoźników, ponieważ pojazdy nie zużywają czynnika Adblue.

CIĄG DALSZY „WYŁĄCZNIKÓW”

Wszystkie niedozwolone urządzenia były wysoce zaawansowane techniczne i skonstruowane tak, aby nie pozostawiały śladów ich działania. Wskutek ciągłego podnoszenia wiedzy inspektorów oraz wyposażania ich w najnowsze przyrządy kontrolne są oni jednak w stanie ujawniać nawet te najbardziej skomplikowane.

Wszystkie niedozwolone urządzenia zostały wymontowane. Za stwierdzone naruszenia kierowców ciężarówek ukarano mandatami. Natomiast wobec przewoźników drogowych wszczęto postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych.


2018-04-24

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2018-04-24 14:53:19

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu