Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


TRAGICZNY WYPADEK NA DK 30 PRZY UDZIALE POJAZDU CIĘŻAROWEGO

TRAGICZNY WYPADEK NA DK 30 PRZY UDZIALE POJAZDU CIĘŻAROWEGO
14  marca  około godziny 6 rano, na łączniku drogi krajowej nr 30 z autostradą A4 doszło do wypadku samochodu osobowego z ciężarówką. W wyniku zderzenia na miejscu zginęli 38-letni kierowca i 32-letni pasażer osobówki, mieszkańcy powiatu lubańskiego.

Na miejsce wypadku został skierowany  zespół kontrolny Inspekcji Transportu Drogowego, który w tym dniu  prowadził czynności kontrolne w miejscowości Przesieczany, zaledwie 10 km od tragicznego wypadku.  Po podłączeniu akumulatorów do pojazdu ciężarowego przez funkcjonariuszy Straży  Pożarnej,  inspektor transportu drogowego  pobrał dane  z tachografu cyfrowego oraz karty kierowcy. Na miejscu  dokonano  analizy czasu pracy  kierowcy oraz sprawdzono prędkość pojazdu w momencie zderzenia.  W wyniku analizy ustalono, że kierujący pojazdem ciężarowym  ruszył w trasę po zrobieniu prawidłowego  odpoczynku dobowego, sporządzoną analizę prędkości pojazdu przekazano funkcjonariuszom z KPP ze Zgorzelca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca ciężarówki  26 - latek nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu.

TRAGICZNY WYPADEK NA DK 30 PRZY UDZIALE POJAZDU CIĘŻAROWEGO


2019-03-15

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-03-15 09:43:27

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu