Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


POMOC W USTALENIU PRZYCZYN WYPADKU ŚMIERTELENGO

POMOC W USTALENIU PRZYCZYN WYPADKU ŚMIERTELENGO
Inspekcja Transportu Drogowego jest formacją wyspecjalizowaną m.in. w analizie czasu pracy kierowców co realizuje dzięki ogromnej wiedzy zatrudnionych inspektorów oraz wyposażeniu w najnowocześniejszy sprzęt wspierający jej działania. Do tego Dolnośląska ITD ściśle i owocnie współpracuje z lokalną Policją i pomaga jej, służąc posiadaną wiedzą i kompetencjami oraz specjalistycznym sprzętem.

W związku z zaistniałym dnia 10.12.2017 na drodze krajowej nr 8 tragicznym wypadkiem drogowym w którym śmierć na miejscu poniosła jedna osoba a w którym uczestniczyły dwa pojazdy: ciężarowy oraz osobowy, Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie zwróciła się o pilną pomoc do funkcjonariuszy ITD w pobraniu i analizie danych cyfrowych z tachografu zainstalowanego w uszkodzonej ciężarówce. Dane te, zawierające m.in. informacje o prędkości pojazdu a także o aktywności kierowcy mogą pomóc ustalić rzeczywisty przebieg i przyczyny zdarzenia. Na otrzymany wniosek inspektorzy z Oddziału Terenowego w Kłodzku zareagowali błyskawicznie, dokonując z poważnie uszkodzonego pojazdu demontażu tachografu i odczytując z niego, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, zapisane dane cyfrowe. Tachograf samochodowy pełni w pojeździe ciężarowym funkcję swoistej „czarnej skrzynki” w której pamięci przechowywane są informacje o ruchu pojazdu, aktywności kierowcy ale też inne dane, których analiza pozwala na ujawnienie różnego rodzaju nieprawidłowości w funkcjonowaniu pojazdu czy też nieprawidłowego jego używania przez kierowcę. Pobrane dane przeanalizowano również pod tym kątem zaś wyniki analizy przekazano funkcjonariuszom Policji, umożliwiając im dalsze prowadzenie dochodzenia w sprawie przyczyn wypadku.

POMOC W USTALENIU PRZYCZYN WYPADKU ŚMIERTELENGO
POMOC W USTALENIU PRZYCZYN WYPADKU ŚMIERTELENGO
POMOC W USTALENIU PRZYCZYN WYPADKU ŚMIERTELENGO


2017-12-12

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2017-12-12 13:52:40

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu