Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


NIE TYLKO KONTROLUJĄ, ALE I UCZĄ

NIE TYLKO KONTROLUJĄ, ALE I UCZĄ
To już dwunasty raz w tym roku legniccy inspektorzy z WITD we Wrocławiu spotkali się z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego. Tym razem inspektor odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce.
NIE TYLKO KONTROLUJĄ, ALE I UCZĄ

O godzinie 10.00 odbyło się pierwsze spotkanie z dziećmi klas I-IV, następnie o godz. 11.00 sala gimnastyczna wypełniła się uczniami klas V-VII.

Najmłodszym przypomniano ogólne zasady i obowiązki uczestników ruchu drogowego - pieszych jak i rowerzystów.

NIE TYLKO KONTROLUJĄ, ALE I UCZĄ

Omówione zostały również kwestie związane z przewożeniem dzieci w samochodach i autobusach.

NIE TYLKO KONTROLUJĄ, ALE I UCZĄ

Ponadto przekazano wiedzę dotyczącą zachowania się w trudnych sytuacjach: zgubienia się, rozmowy z nieznajomymi, a także prawidłowego korzystania z telefonu alarmowego 112.

NIE TYLKO KONTROLUJĄ, ALE I UCZĄ

Na koniec, aby utrwalić wiedzę, dokonano sprawdzenia wiadomości. Na ręce Pani Dyrektor inspektor przekazał kamizelki ostrzegawcze, które dzieci będą zakładać podczas wycieczek szkolnych oraz gry planszowe i materiały edukacyjne. W zamian od dzieci inspektor otrzymał m.in. ręcznie namalowanego Krokodylka Tirka.  

NIE TYLKO KONTROLUJĄ, ALE I UCZĄ
NIE TYLKO KONTROLUJĄ, ALE I UCZĄ

Warto nadmienić, że w 2017 r. ze spotkań zorganizowanych przez legnickich inspektorów skorzystało już ponad 450 dzieci.  


2017-12-12

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2017-12-12 14:36:52

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu