Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


TRANSPORT ODPADÓW POD KONTROLĄ ITD

TRANSPORT ODPADÓW POD KONTROLĄ ITD
W godzinach wieczornych 29 grudnia  2017 r. w Głuszycy (powiat wałbrzyski) inspektorzy z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej ITD, wykonując polecenie Wojewody Dolnośląskiego podjęli interwencję z związku z transportem odpadów wykonywanym przez przewoźnika z województwa łódzkiego.
TRANSPORT ODPADÓW POD KONTROLĄ ITD

Pojazdy zostały zatrzymane do kontroli  bezpośrednio po rozładunku paliwa alternatywnego na jednej z posesji znajdującej się w Głuszycy Górnej. W związku z podejrzeniem, iż paliwo alternatywne jest odpadem które zostało przewożone i składowane bez odpowiednich zezwoleń na miejsce przybyła także Policja oraz kontroler Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Delegatura w Wałbrzychu. Przybyli na miejsce inspektorzy ITD. Stwierdzili,  iż kierowy nie są wyposażeni we wszystkie wymagane dokumenty oraz że oba pojazdy nie posiadają na dzień kontroli ważnego sprawdzenia okresowego tachografów.

TRANSPORT ODPADÓW POD KONTROLĄ ITD
.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi a wobec przewoźnika wszczęte zostanie administracyjne postępowanie wyjaśniające w sprawie nałożenia kary pieniężnej. W zakresie  prawidłowości przewozu odpadów i ich składowania dalsze czynności w sprawie poprowadzi Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

W oparciu o obowiązujące przepisy do zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy m. in. kontrola przewozu  odpadów, co realizowane jest konsekwentnie od wielu lat. Obowiązujące na terenie Polski oraz UE obostrzenia w transporcie odpadów mają przeciwdziałać nielegalnemu oraz niekontrolowanemu ich napływowi zarówno na teren UE z zewnątrz jak i na teren poszczególnych państw.

W kończącym się 2017 roku wyżej opisane czynności były już kolejnymi interwencjami podjętymi przez Inspekcję Transportu Drogowego, w sprawie przewożenia odpadów na terenie województwa dolnośląskiego. 


2018-01-02

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2018-01-02 12:30:31

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 12 416 51 22
Radom 48 629 87 43
Katowice 32 42 88 150

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu