Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE.... Z WIZYTĄ U PRZEDSZKOLAKÓW W STRONIU ŚLĄSKIM

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE.... Z WIZYTĄ U PRZEDSZKOLAKÓW W STRONIU ŚLĄSKIM
7 lutego 2018 r. inspektorzy z kłodzkiego oddziału Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego gościli w Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śląskim. Celem spotkania było krzewienie zasad bezpieczeństwa wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE.... Z WIZYTĄ U PRZEDSZKOLAKÓW W STRONIU ŚLĄSKIM

Wśród wielu poruszanych zagadnień nie zabrakło, ważnego szczególnie o tej porze roku tematu odblasków. Inspektorzy przypomnieli, aktywnie uczestniczącym w spotkaniu przedszkolakom, podstawowe zasady ruchu drogowego.

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE.... Z WIZYTĄ U PRZEDSZKOLAKÓW W STRONIU ŚLĄSKIM

Największe emocje wśród dzieciaków wzbudziła prezentacja samochodu służbowego ITD oraz jego wyposażenia. Na koniec inspektorzy przekazali przedszkolakom kilka drobnych upominków, dzięki którym będą lepiej widoczni na drodze.

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE.... Z WIZYTĄ U PRZEDSZKOLAKÓW W STRONIU ŚLĄSKIM

Inspekcja Transportu Drogowego w ramach posiadanych uprawnień kontroluje m. in. ruch drogowy. Wiele interwencji mogłoby nie mieć miejsca gdyby uczestnicy ruchu drogowego stosowali się nie tylko do przepisów ale także do zasad wynikających z kultury zachowania w drogach. Spotkania z najmłodszymi mają kształtować odpowiednie postawy, które zwiększają bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE.... Z WIZYTĄ U PRZEDSZKOLAKÓW W STRONIU ŚLĄSKIM

 

przygotował:

inspektor ITD Wiesław Ziemianek

kierownik oddziału


2018-02-09

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu