Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


RECYDYWISTA NA WADZE INSPEKTORÓW.

RECYDYWISTA NA WADZE INSPEKTORÓW.
08 lutego 2018 roku Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili kontrole ukierunkowane na eliminowanie z ruchu przeładowanych pojazdów poruszających się po drogach Wrocławia.

Działania miały na celu przeciwdziałanie patologiom związanym z przewozami ładunków o nadmiernym ciężarze oraz sprawdzenie stanu technicznego pojazdów.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu poruszając się nieoznakowanym radiowozem ok. godziny 9:00 zatrzymali do kontroli drogowej pojazd ciężarowy o dmc do 3,5 tony.

Pojazdem przewożono ładunek 10 m3 drewna kominkowego. Pojazd poddany został ważeniu przy użyciu wag samochodowych. Rzeczywista masa pojazdu przewożącego drewno kominkowe wyniosła aż 9500 kg. Biorąc pod uwagę, że pojazd miał w dowodzie rejestracyjnym określoną masę całkowitą – 3500 kg, wynik był zatrważający. Jak się później okazało ww. pojazd dystrybutora drewna kominkowego był już wielokrotnie kontrolowany przez ITD wówczas jego rzeczywisty masa całkowita wynosiła kolejno 9,5 t i 10,7 t. 

Ponadto w toku kontroli inspektorzy ujawnili:

- umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób naruszający stateczność pojazdu

- niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położeni

- brak wymaganych dokumentów – dowodu rejestracyjnego pojazdu

Kontrola stanu technicznego pojazdu wykazała usterki  zagrażające bezpieczeństwu, jednakowoż zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu okazało się niemożliwe, gdyż kierujący nie posiadał wymaganego dokumentu w pojeździe. Tłumacząc się, iż go zagubił.

RECYDYWISTA NA WADZE INSPEKTORÓW.
RECYDYWISTA NA WADZE INSPEKTORÓW.
RECYDYWISTA NA WADZE INSPEKTORÓW.
RECYDYWISTA NA WADZE INSPEKTORÓW.


2018-02-09

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2018-02-09 09:36:13

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu