Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


PODWÓJNY KANT

12 lutego 2018 roku inspektorzy z legnickiego oddziału WITD we Wrocławiu podczas wykonywania czynności służbowych zatrzymali do kontroli dwa pojazdy, którymi litewska firma  wykonywała międzynarodowy transportu drogowego rzeczy z Litwy do Niemiec.

PODWÓJNY KANT

Na podstawie analizy pobranych danych z tachografów cyfrowych oraz kart kierowców stwierdzono, iż do tachografów mogą być podłączone dodatkowe urządzenia wpływające na ich pracę. Pojazdy zostały skierowane do serwisu tachografów.

PODWÓJNY KANT
PODWÓJNY KANT

W wyniku szczegółowej kontroli potwierdzono przepuszczenia. W dwóch kontrolowanych pojazdach zainstalowano niedozwolone urządzenia służące do manipulacji zapisami tachografów. Miejsca ich instalacji, sposób podłączenia oraz wykonania miał uniemożliwić ich wykrycie.

PODWÓJNY KANT
PODWÓJNY KANT

W obu pojazdach na terenie Litwy w 2017 r. przeprowadzono kontrolę tachografów w uprawnionych serwisach. Jedną z nich zaledwie dwa miesiące temu.

Dzięki wykrytym urządzeniom kierowcy w trakcie jazdy mogli rejestrować okresy odpoczynku, co dawało im możliwość wydłużenia jazdy bez rejestracji jakichkolwiek naruszeń.

Na uwagę zasługuje to, iż nieuczciwy proceder stosowany był w celu osiągnięcia jak największych zysków przez licencjonowanego litewskiego przewoźnika, spełniającego tzw. wymóg „dobrej reputacji”.

Wobec powyższego na kierowców nałożono mandaty karne, a w stosunku do przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.


2018-02-13

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2018-02-13 12:40:11

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu