Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


POMIMO ORZECZONEGO ZAKAZU PROWADZIŁ POJAZD CIĘŻAROWY

POMIMO ORZECZONEGO ZAKAZU PROWADZIŁ POJAZD CIĘŻAROWY
12 kwietnia br., inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, podczas kontroli drogowych ukierunkowanych na ważenie pojazdów zatrzymali pojazd marki Mercedes-Benz należący do przewoźnika krajowego.

POMIMO ORZECZONEGO ZAKAZU PROWADZIŁ POJAZD CIĘŻAROWY
W wyniku kontroli ustalono, iż pojazd prowadzony jest w załodze dwuosobowej. W wyniku dalszych czynności kontrolnych jeden z kierowców nie okazał na żądanie inspektora prawa jazdy, które jak sam przyznał wyrokiem sądu zostało mu zatrzymane około rok temu. Jak się okazało orzeczony przez sąd zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi obowiązuje do lipca 2018 roku., a kierowca mimo jego wydania i tak prowadził pojazdy ciężarowe. Z zapisów na karcie do tachografu cyfrowego ustalono, iż w dniu wczorajszym także prowadził pojazd. Dalsze czynności zostały przeprowadzone przez Policję z uwagi na treść art. 244 Kodeksu Karnego:

„Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”


2018-04-12

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2018-04-12 13:03:06

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu