Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


120% DREWNA WAGI CIĘŻKIEJ

120% DREWNA WAGI CIĘŻKIEJ
Pojazd ponadgabarytowy jest kojarzony najczęściej z „kolosem” poruszającym się nocami po drogach naszego kraju. Tymczasem dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego po raz kolejny skontrolowali pojazd, którym znany im przedsiębiorca przewoził niesprawnym pojazdem dostawczym drewno kominkowe w ilości powodującej znaczne przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz dopuszczalnej ładowności.

120% DREWNA WAGI CIĘŻKIEJ
24 kwietnia 2018 roku w godzinach popołudniowych w okolicach Przerzeczyna Zdrój na drodze krajowej nr 8, inspektorzy z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej ITD skontrolowali pojazd dostawczy, którym przewożono liściasty gatunek drewna opałowego.

W trakcie kontroli kierowca nie okazał dowodu rejestracyjnego twierdząc, że dokument pozostawił w siedzibie firmy.

Kontrola wykazała także poważne nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdu, w tym naruszające normy ochrony środowiska.

120% DREWNA WAGI CIĘŻKIEJ
Zgodnie z dyspozycją stosownego Rozporządzenia podczas czynności kontrolnych dokonano wyliczenia masy przewożonego drewna z zastrzeżeniem jego gęstości. Ustalona w sten sposób rzeczywista masa całkowita pojazdu wyniosła ponad 8,5 t. Biorąc pod uwagę, że pojazd miał w dowodzie rejestracyjnym określoną masę całkowitą na poziomie 3500 kg, to uzyskany wynik daleko przekroczył dopuszczalne wartości.

Z powodu przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, nie posiadania dokumentu potwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu a także stwierdzone usterki zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego wydano dyspozycję usunięcia pojazdu na parking strzeżony, z którego odbiór samochodu może nastąpić dopiero po usunięciu nieprawidłowości.

Za stwierdzone nieprawidłowości kierowcę ukarano mandatami karnymi.

 

Opracował Wiesław Ziemianek

Kierownik oddziału


2018-04-25

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2018-04-25 13:42:28

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu