Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


WYPADEK CYSTERNY Z KWASEM SIARKOWYM

WYPADEK CYSTERNY Z KWASEM SIARKOWYM
W dniu 12 października 2018 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, na prośbę Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, udali się na drogę pomiędzy miejscowościami Żukowice, a Nielubia. W okolicy tej doszło do wywrócenia 40 tonowego zespołu pojazdów składającego się z ciągnika siodłowego wraz z naczepą-cysterną, którą przewożono materiał niebezpieczny UN 1830 Kwas siarkowy. Na drodze obowiązywał zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 tony.
WYPADEK CYSTERNY Z KWASEM SIARKOWYM
WYPADEK CYSTERNY Z KWASEM SIARKOWYM

 

 Zadaniem insp. TD była wizualizacja, analiza i zabezpieczenie danych cyfrowych znajdujących się na karcie kierowcy oraz w pamięci tachografu zamontowanego w uszkodzonym pojeździe. Istotną była prędkości pojazdu oraz to, czy w chwili zdarzenia kierowca nie był przemęczony.

WYPADEK CYSTERNY Z KWASEM SIARKOWYM
WYPADEK CYSTERNY Z KWASEM SIARKOWYM

Do samego wypadku doszło w godzinach popołudniowych dnia poprzedniego. Ślady pozostawione na miejscu zdarzenia wskazywały na zjechanie pojazdu z drogi na jej łuku.

WYPADEK CYSTERNY Z KWASEM SIARKOWYM
WYPADEK CYSTERNY Z KWASEM SIARKOWYM

W wyniku znacznych obrażeń ciała kierowca trafił do szpitala. Jak wynikało z dokumentów przewozowych pojazdem przewożono ponad 24 ton  kwasu siarkowego o właściwościach żrących, z Żukowic do Niemiec. Na miejscu obecna była Policja zabezpieczająca uszkodzony pojazd.  Przybyła grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego Straży Pożarnej nie ujawniła rozszczelnienia cysterny.

WYPADEK CYSTERNY Z KWASEM SIARKOWYM
WYPADEK CYSTERNY Z KWASEM SIARKOWYM

Na miejsce zdarzenia podstawiono kolejny pojazd, do którego, przed użyciem dźwigu, przepompowano przewożony materiał niebezpieczny. Cała akcja ratunkowa trwała około 19 godzin, zaangażowano w nią kilkanaście osób zarówno ze służb ratunkowych, jak i kontrolnych. Nie trudno sobie wyobrazić, co by było, gdyby doszło do uwolnieniem tak niebezpiecznej żrącej substancji do środowiska naturalnego. Na szczęście nie doszło do wycieku.

WYPADEK CYSTERNY Z KWASEM SIARKOWYM

Zabezpieczone materiały dowodowe przekazano funkcjonariuszom z KPP w Głogowie celem dalszej analizy związanej z ustaleniem okoliczności wypadku.


2018-10-15

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu