Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


BARDZO NIEBEZPIECZNE POJAZDY

BARDZO NIEBEZPIECZNE POJAZDY
Utrzymanie pojazdu w należytym stanie technicznym należy do jednego z podstawowych obowiązków jego właściciela/użytkownika oraz kierowcy. O tym oraz o innych obowiązkach  zapomniały osoby wykorzystujące do przewozów drogowych ciężarowe IVECO skontrolowane w Świebodzicach przez  inspektora transportu drogowego z kłodzkiej jednostki dolnośląskiej ITD. Nie inaczej było także w przypadku kontroli przeprowadzonej w Kłodzku.  Zatrzymane do kontroli pojazdy były w fatalnym stanie technicznym zagrażającym bezpieczeństwu ruchu drogowego. Obowiązujące od września ub. roku przepisy wprowadziły większą odpowiedzialność administracyjną za wykonywanie przewozu drogowego pojazdami niesprawnymi w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu ruchu drogowego.

6 marca br.  w godzinach porannych w  Świebodzicach na drodze krajowej nr 35 inspektor kłodzkiego oddziału dolnośląskiej ITD zatrzymał do kontroli pojazd ciężarowy marki IVECO. Kontrola wykazała, iż kierowca nie posiadał prawa jazdy uprawniającego do prowadzenia pojazdów ciężarowych, oraz nie został poddany badaniu lekarskiemu i psychologicznemu. Kierujący nie odbył też wymaganego szkolenia w ramach kwalifikacji zawodowej. Kontrola stanu technicznego ujawniła szereg nieprawidłowości w  pojeździe, a najpoważniejszą z nich były zużyte opony, które były tak uszkodzone,  że wystawały z nich metalowe elementy osnowy.  Dodatkowo, jak się okazało w trakcie dalszych czynności,  termin badań technicznych upłynął kilka miesięcy wcześniej, a legalizacji tachografu 2 lata temu. Kierowca przyznał, iż to nie pierwszy raz kiedy wykonywał przewozy tym pojazdem, tyle że wcześniej nie rejestrował swojej aktywności za pomocą tachografu.

W tym samym dniu do podobnej sytuacji doszło w Kłodzku, gdzie kontroli poddano pojazd należący do przewoźnika z województwa kujawsko – pomorskiego. W tym przypadku, w związku z uzasadnionym podejrzeniem używania w ruchu drogowym niesprawnego pojazdu został on skierowany na banie techniczne w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów  gdzie stwierdzono zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego usterki zawieszenia pneumatycznego układu hamulcowego (m. in. zbyt duża różnica sił hamowania na kołach drugiej osi oraz zbyt mała siła hamowania na lewym kole drugiej osi).

W oparciu o wyniki kontroli zatrzymano dowody rejestracyjne pojazdów a  wobec kierowców zastosowano postępowania mandatowe.  W stosunku do przewoźników wszczęte zostaną  administracyjne postępowania wyjaśniające w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

BARDZO NIEBEZPIECZNE POJAZDY
BARDZO NIEBEZPIECZNE POJAZDY
BARDZO NIEBEZPIECZNE POJAZDY
BARDZO NIEBEZPIECZNE POJAZDY
 

 


2019-03-07

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-03-07 08:54:37

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu