Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


„KOMBINACJA” LITEWSKA

„KOMBINACJA” LITEWSKA
07 marca.2019 r.  w miejscowości Radomierz na drodze krajowej nr 3 Inspektorzy WITD Wrocław z jeleniogórskiego oddziału zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy przewoźnika z Litwy. Pojazd poruszał się w kierunku przejścia granicznego w Jakuszycach. Kierowca okazał do kontroli jedną wykresówkę z dnia kontroli oraz zaświadczenie potwierdzające , iż nie prowadził pojazdów od dnia 09.02.2019 r. do 06.03.2019 r. Z zapisów na tarczy tachografu wynikało, że kierowca rozpoczął pracę w miejscowości Mlada Boleslav w Czechach. Kierowca nie potrafił w racjonalny sposób wyjaśnić w jaki sposób dotarł po miesiącu wolnego z Litwy do Czech oraz faktu , że porusza się w kierunku Czech. Kontrolowany kierowca z paroletnim doświadczeniem za kółkiem próbował tłumaczyć, że zabłądził. Sprawa wyjaśniła się po odnalezieniu zniszczonych wykresówek z dni  5 i 6 marca 2019 r. Kontrolowany kierowca wykonywał przewóz drogowy z Litwy do Czech bez przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy kierowców. Wykorzystane wykresówki były niszczone, kierowca wystawiał sobie zaświadczenie potwierdzające fakt nie prowadzenia pojazdu i jechał dalej bez prawidłowych odpoczynków, aż do Radomierza…  

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów została pobrana kaucja prawie w maksymalnej kwocie dopuszczonej przepisami ustawy o transporcie drogowym. Ponadto kierowcy zakazano dalszej jazdy nakazując odebranie wymaganego odpoczynku dziennego w wymiarze 9 godzin.


2019-03-08

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-03-08 12:14:09

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu