Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


INSPEKTORZY PIERWSI NA MIEJSCU WYPADKU

INSPEKTORZY PIERWSI NA MIEJSCU WYPADKU
Załoga patrolu dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego jako pierwsza przybyła na miejsce poważnego wypadku drogowego na krajowej „ósemce” koło Wrocławia. Inspektorzy udzielili pierwszej pomocy poszkodowanym i wezwali służby ratunkowe.

Do zderzenia samochodu dostawczego z osobowym i ciężarowym doszło dziś (28 marca 2019r) ok. godz. 11 na 102 kilometrze drogi krajowej numer 8 w miejscowości Cieszyce pod Wrocławiem. Do radiowozu ITD stojącego kilometr od miejsca wypadku podjechał jeden z kierowców i poinformował załogę patrolu o zdarzeniu drogowym. Inspektorzy natychmiast pojechali we wskazane miejsce. Okazało się, że w wypadku uczestniczyły trzy pojazdy. Osoby poszkodowane jechały samochodem osobowym. Kierowcy tego auta udało się wydostać z wraku pojazdu o własnych siłach. Natomiast ranną pasażerkę musieli uwolnić strażacy za pomocą specjalistycznego sprzętu hydraulicznego.

Inspektorzy zabezpieczyli miejsce wypadku i udzielili pierwszej pomocy kierowcy osobówki.  Powiadomili o zdarzeniu służby ratunkowe, informując że będzie potrzebny szybki transport poszkodowanych do szpitala.

Inspektorzy pomogli również w zabezpieczeniu miejsca lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którym zabrano ranną kobietę.

Załoga patrolu ITD pomagała również funkcjonariuszom policji przy ustalaniu przyczyn oraz okoliczności wypadku. Inspektorzy zgrali i zabezpieczyli dane z tachografu ciężarówki i karty kierowcy. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=OdNMNA-YQEg

INSPEKTORZY PIERWSI NA MIEJSCU WYPADKU
INSPEKTORZY PIERWSI NA MIEJSCU WYPADKU
INSPEKTORZY PIERWSI NA MIEJSCU WYPADKU
INSPEKTORZY PIERWSI NA MIEJSCU WYPADKU
INSPEKTORZY PIERWSI NA MIEJSCU WYPADKU
INSPEKTORZY PIERWSI NA MIEJSCU WYPADKU


2019-03-29

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-03-29 14:05:39

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu