Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


NIEBEZPIECZNY TRANSPORT UJAWNIONY W WAŁBRZYCHU

5 czerwca br. w godzinach porannych w Wałbrzychu na ul. Wrocławskiej (droga krajowa nr 35) inspektor z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej ITD przeprowadził kontrolę pojazdu należącego do przewoźnika z województwa Wielkopolskiego.

NIEBEZPIECZNY TRANSPORT UJAWNIONY W WAŁBRZYCHU
.

Analiza zapisów urządzenia rejestrującego, w tym wykresówki z dnia kontroli wykazała, iż pomimo, że pojazd poruszał się po drodze publicznej tachograf nie rejestrował wskazań m. in. w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi. W toku dalszych czynności kontrolnych dokonano m. in. oględzin instalacji tachografu a także wykonano przejazdu kontrolny (podczas którego rejestrowano obraz i dźwięk), który potwierdził, iż kierowca używał niedozwolonego urządzenia służącego do zakłócenia pracy tachografu.

NIEBEZPIECZNY TRANSPORT UJAWNIONY W WAŁBRZYCHU
NIEBEZPIECZNY TRANSPORT UJAWNIONY W WAŁBRZYCHU
NIEBEZPIECZNY TRANSPORT UJAWNIONY W WAŁBRZYCHU
NIEBEZPIECZNY TRANSPORT UJAWNIONY W WAŁBRZYCHU

W związku ze stwierdzeniem niedozwolonego przerobienia instalacji tachografu jako dowód w sprawie zabezpieczono ujawnione urządzenie. Ponadto wobec kierowcy zastosowano postępowanie mandatowe a w stosunku do podmiotu wykonującego przewóz drogowy zostanie wszczęte administracyjne postępowanie wyjaśniające w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Opisany powyżej przypadek, dla inspektorów ITD jest już niemal zwykłą sytuacją z jaką mają do czynienia niemal podczas każdej służby, i nic już ich nie zdziwi….chociaż pomysłowość uczestników przewozu drogowego wydaje się nie doznawać żadnych ograniczeń. Niezwykle niebezpieczne i nie dające się pomierzyć żadną miarą mogą być za to skutki takich działań. Niestety manipulowanie czasem pracy poprzez oszukiwanie pracy tachografu powoduje, że przemęczeni kierowcy pędzący drogami na rozładunek, załadunek czy też wracający do domu, do rodziny, dzieci…mogą nie dojechać do celu podróży a wraz z nimi mogą być poszkodowani inni uczestnicy ruchu drogowego, a nawet osoby nie znajdujące się na drodze, a np. zamieszkujące w jej pobliżu. Manipulowanie wskazaniami tachografu skutkuje także i tym, że kierowca nie wie z jaką prędkością się porusza, co dodatkowo wzmaga zagrożenie w ruchu drogowym.

Opracował: Wiesław Ziemianek – kierownik Oddziału Wydziału Inspekcji w Kłodzku.


2017-07-06

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2017-07-06 10:05:15

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu