Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


KIEROWCA Z PROMILAMI TWORZYŁ ZAŁOGĘ AUTOBUSU

KIEROWCA Z PROMILAMI TWORZYŁ ZAŁOGĘ AUTOBUSU
W czwartek 6 lipca, na drodze krajowej  nr 30 w okolicach miejscowości Jelenia Góra w trakcie rutynowych czynności inspektorzy z jeleniogórskiego oddziału Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego, zatrzymali do kontroli autobus jadący z Jeleniej Góry do Hajnówki. W trakcie kontroli inspektorzy wyczuli od drugiego kierowcy będącego w załodze woń alkoholu.

Inspektorzy ustalili, że drugi kierowca miał włożoną do tachografu wykresówkę na której rejestrował dyspozycyjności czyli gotowości do prowadzenia pojazdu.

KIEROWCA Z PROMILAMI TWORZYŁ ZAŁOGĘ AUTOBUSU
Badanie kierowcy alkosensorem wykazało obecność 0,16 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Inspektorzy powiadomili policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, którym przekazali kierowcę do dalszych czynności.

Na szczęście pasażerów autobusu wiózł kierowca, który był trzeźwy. Kierowca z promilami przyznał się, że poprzedniego wieczora pił alkohol.

KIEROWCA Z PROMILAMI TWORZYŁ ZAŁOGĘ AUTOBUSU
Powyższe pokazuje, że rutynowe kontrole Inspekcji Transportu Drogowego skutecznie eliminują kierowców, którzy pomimo spożywania alkoholu, prowadzą lub mają zamiar prowadzić autobus, którym wykonywane są wakacyjne przewozy osób.


2017-07-06

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2017-07-06 15:55:39

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu