Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


DOLNOŚLĄSKA INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO SZKOLI PRZYSZŁYCH KIEROWCÓW

DOLNOŚLĄSKA INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO SZKOLI PRZYSZŁYCH KIEROWCÓW
W wyniku przywrócenia w 2015 r, możliwości kształcenia kierowców, w szkołach publicznych na terenie naszego kraju powstało ponad 110 klas o profilu kierowca - mechanik.

Odpowiadając na ogromne zainteresowanie wśród młodych ludzi właśnie tym zawodem, Główny Inspektorat Transportu Drogowego wspólnie z Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, podjęli decyzje o wdrożeniu programu edukacyjnego w szkołach kształcących
w zawodzie kierowca – mechanik, do realizacji którego włączył się Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu.

Realizując założenia programu inspektorzy z Oddziału w Legnicy rozpoczęli cykl zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy, w klasie  o profilu kierowca – mechanik. Pierwszy z tematów dotyczył urządzeń rejestrujących- tachografów, kolejny czasu pracy kierowców.

Były to tematy istotne pod katem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza w świetle stwierdzanych w tym zakresie naruszeń, stanowiących około 80 procent wszystkich ujawnianych przez ITD.

W trakcie zająć przybliżano uczestnikom przepisy dotyczące praw oraz obowiązków kierowców
i przedsiębiorców wynikających ze stosowania urządzeń rejestrujących, w tym zasad użytkowania związanych z logowaniem, wpisami manualnymi, dotyczącymi deklarowania aktywności kierowcy od wyjęcia do włożenia karty kierowcy, doboru papieru i wykresówek do tachografu. Omówiono istotne z punktu widzenia ich użytkowania różnice dotyczące typów urządzeń rejestrujących. Teorię przeplatano z praktyką przy użyciu symulatorów tachografów, będących na wyposażeniu szkoły, jak też prowadzących zajęcia inspektorów. Korzystano z urządzeń i programów będących w dyspozycji WITD we Wrocławiu, służących do pobierania i wizualizacji danych z kart kierowców oraz tachografów cyfrowych.

DOLNOŚLĄSKA INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO SZKOLI PRZYSZŁYCH KIEROWCÓW
DOLNOŚLĄSKA INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO SZKOLI PRZYSZŁYCH KIEROWCÓW

Przeprowadzone zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, co zostało wyrażone zaproszeniem do przeprowadzenie kolejnych zajęć.


2017-12-14

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2017-12-14 12:19:30

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 12 416 51 22
Radom 48 629 87 43
Katowice 32 42 88 150

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu