Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


ŚWIĘTA, CZY NIE, KAŻDY OKRES JEST „DOBRYM” DLA NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI.

ŚWIĘTA, CZY NIE, KAŻDY OKRES JEST „DOBRYM” DLA NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI.
Święta Bożego Narodzenia to okres wzmożonego ruchu samochodów osobowych, którymi  zmierzamy do swoich bliskich. W tym czasie w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego wprowadzono ograniczenia oraz zakaz ruchu na drogach dla niektórych rodzajów pojazdów.

Celem weryfikacji przestrzegania przepisów w powyższym zakresie 26 grudnia 2017 r., insp. z Dolnośląskiego Inspektoratu Transportu Drogowego prowadzili działania na terenie powiatu legnickiego i bolesławieckiego. W wyniku powyższego został zatrzymany do kontrolnych 40 tonowy zespół pojazdów- chłodnia, należący do polskiego przedsiębiorcy, którym przewożono artykuły spożywcze do jednego z centrów logistycznych na terenie powiatu lubińskiego. Pojazdem kierował obywatel Ukrainy.

W wyniku kontroli pobranych dokumentów stwierdzono, iż realizowany przewóz nie podlegał ograniczeniom w ruchu, jednak analiza pobranych danych z tachografu cyfrowego oraz karty kierowcy wykazała, iż kilka minut przed zatrzymaniem kierowca, w celu ukrycia swojego rzeczywistego czasu pracy, posługiwał się cudzą kartą kierowcy. Dodatkowa karta należała do przedsiębiorcy realizującego przewóz.

ŚWIĘTA, CZY NIE, KAŻDY OKRES JEST „DOBRYM” DLA NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI.

Przyczyną powyższego, jak wynikało z wyjaśnień kierowcy, była chęć uniknięcia ewentualnych kar za naruszenia norm czasu jazdy, przerw i odpoczynku, wynikających z konieczności terminowego dostarczania ładunku.

Opisane praktyki często doprowadzają do zaśnięcia kierowcy za kierownicą w wyniku przemęczenia. Tym razem udało się zapobiec takiej sytuacji.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wobec przewoźnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne, a na kierowcę nałożony mandat karny.


2017-12-28

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2017-12-28 13:45:11

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu