Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


ODPADY NA „PROMILACH”

ODPADY NA „PROMILACH”
Przed południem dnia dzisiejszego (09.01.2018) patrol składający się z funkcjonariusza Inspekcji Transportu Drogowego i Policji na ulicy Kłodzkiej (droga wojewódzka nr 381),  w Jedlinie Zdrój zatrzymał do kontroli pojazd ciężarowy marki MAN, którym przewoźnik z Województwa Opolskiego  realizował transport odpadów. Kontrola miała związek z czynnościami jakie Inspekcja Transportu Drogowego podjęła po ujawnieniu składowiska odpadów w Głuszycy
ODPADY NA „PROMILACH”
.

W trakcie kontroli funkcjonariusze powzięli wątpliwość co do stanu psychofizycznego kierowcy, od którego czuć było wyraźną woń alkoholu. Kierowca był nerwowy, miał problemy z koncentracją, z opóźnieniem reagował na polecenia wydawane przez kontrolujących.

Mając na względzie stwierdzoną sytuację  kierującego poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Pierwszy pomiar wykazał 0,43 mg/l co w przeliczeniu daje wynik 0,86 ‰ (promila).

ODPADY NA „PROMILACH”
ODPADY NA „PROMILACH”

Dalsze czynności kontrolne wykazały nieprawidłowości w  stanie technicznym pojazdu w postaci ubytków powietrza z układu pneumatycznego. W związku ze stwierdzonymi usterkami w układzie zawieszenia i hamulcowym  zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu.

ODPADY NA „PROMILACH”
.

W oparciu o art. 178a§1 KK  kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto, Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów do 15 lat.

W związku ze stwierdzeniem  przestępstwa dalsze czynności w sprawie prowadzić będzie Policja. 


2018-01-09

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2018-02-02 13:07:52

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu