Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


WPADŁ NA WŁASNE ŻĄDANIE…….

WPADŁ NA WŁASNE ŻĄDANIE…….
Minął niespełna rok od ostatniej kontroli przewoźnika litewskiego, w czasie której ujawniono podłączone niedozwolone urządzenie manipulacyjne do tachografu.

I tak w dniu 30 stycznia 2018 r. w godzinach południowych na autostradzie A4 zatrzymano do kontroli czterdziestotonowy zespół pojazdów przedsiębiorcy znanego już inspektorom z Legnickiego Oddziału Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego.                       

Również i tym razem podczas czynności kontrolnych okazało się iż manipulacja tachografem odbywała się w ten sam sposób. Kierowca wyłączał tachograf przy użyciu specjalnego wyłącznika.

Pojazd skierowano do specjalistycznej stacji obsługi, gdzie wymontowano urządzenie manipulacyjne. Wszczęto również postępowanie wyjaśniające w stosunku do przewoźnika za stwierdzone nieprawidłowości a na kierującego nałożono mandat karny.

Istotnym w sprawie jest fakt, że podstawą zatrzymania pojazdu wcale nie był wyłącznik tachografu                   a niezastosowanie się kierującego do istniejącego oznakowania na oczach inspektorów patrolujących wyznaczony wcześniej odcinek autostrady.

WPADŁ NA WŁASNE ŻĄDANIE…….
WPADŁ NA WŁASNE ŻĄDANIE…….
WPADŁ NA WŁASNE ŻĄDANIE…….
WPADŁ NA WŁASNE ŻĄDANIE…….
WPADŁ NA WŁASNE ŻĄDANIE…….


2018-01-31

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2018-01-31 11:41:24

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu