Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


UROCZYSTE PRZEKAZANIE NOWYCH POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO

UROCZYSTE PRZEKAZANIE NOWYCH POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO
31 stycznia br. Wojewoda Dolnośląski Pan Paweł Hreniak uroczyście przekazał pięć nowych samochodów inspektorom z Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

UROCZYSTE PRZEKAZANIE NOWYCH POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO
W uroczystości brali udział Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Dariusz Przybytniowski, Naczelnicy Wydziału Inspekcji, Kierownicy oddziałów terenowych, inspektorzy transportu drogowego oraz pracownicy administracyjni. Dzięki wsparciu finansowemu Wojewody Dolnośląskiego zakupiono w 2016 i 2017 roku 10 nowych pojazdów.

UROCZYSTE PRZEKAZANIE NOWYCH POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO
Nowe pojazdy to oznakowane radiowozy marki Renault Master oraz Ford Mondeo.

Auta zakupione zostały w ramach ogłoszonych przetargów. Samochody marki Renault to rodzaj pojazdów, które towarzyszą Inspekcji Transportu Drogowego od początku jej powstania. Komfortowe, wyposażone w przestronną część biurową oraz niezbędny sprzęt do prowadzenia często skomplikowanych czynności kontrolnych. Pojazdy na swoim „pokładzie” posiadają również agregaty prądotwórcze oraz wyposażenie pozwalające na sprawdzenie chociażby jakości paliwa czy jakości spalin kontrolowanych przez inspektorów pojazdów. Dwa pozostałe to oznakowane pojazdy osobowe, wyposażone w systemy zapewniające inspektorom bezpieczeństwo i komfort pracy.

UROCZYSTE PRZEKAZANIE NOWYCH POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO

Koszt wszystkich zakupionych radiowozów w 2016 i 2017 roku  to około 2 miliony 700 tysięcy złotych, natomiast wkład finansowy Wojewody Dolnośląskiego to 1 milion 800 tysięcy złotych.

Wojewoda Dolnośląski, zaznaczył, że sprawna i nowa flota ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i komfortu pracy inspektorów transportu drogowego ale podstawą dobrze wykonywanej pracy są ludzie.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Dariusz Przybytniowski podziękował w imieniu wszystkich inspektorów za przekazane samochody.


2018-01-31

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2018-01-31 12:39:24

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu