Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


MANIPULOWAŁ ZAPISAMI TACHOGRAFU NA WSZELKI WYPADEK

Sobota 10 lutego była kolejnym dniem prowadzonej przez dolnośląską inspekcję transportu drogowego kontroli autokarów. W trakcie tych kontroli inspektorzy z legnickiego oddziału inspekcji zatrzymali autobus wiozący rodziny z dziećmi. Wracali oni z wypoczynku w Zakopanym, do miejsc zamieszkania w województwie Zachodniopomorskim.

MANIPULOWAŁ ZAPISAMI TACHOGRAFU NA WSZELKI WYPADEK

W trakcie analizy czasu pracy, wątpliwości inspektora wzbudził zapis w tachografie z dnia 04.02.2018 r. gdy grupa ta jechała do Zakopanego. Zapis tachografu wskazywał, że w tym dniu od godziny 08:47 do 23:33 autobus pokonał odległość 857 km w 11 godzin i 50 minut. Wątpliwość inspektora wzbudziła okoliczność, że autobus nie był prowadzony przez załogę dwuosobową, lecz przez dwóch kierowców jadących kolejno po sobie. Kierowca który prowadził pojazd w momencie kontroli, wsiadł do niego w dniu 04.02 dopiero, gdy poprzedni kierowca zakończył prowadzenie pojazdu, a autobus był w drodze już od ponad 5 godzin. Kierowca powiedział, że tak właśnie było.

MANIPULOWAŁ ZAPISAMI TACHOGRAFU NA WSZELKI WYPADEK

Wobec tego inspektor rozpytał pasażerów o tą sytuację. Stwierdzili oni, że 04.02. rzeczywiście autobusem kierował najpierw inny kierowca, lecz ten który prowadzi pojazd obecnie, był w nim od początku przejazdu w tym dniu. Postawiony wobec takich okoliczności kierowca przyznał, że był w pojeździe podczas całej trasy, nie wkładał jednak własnej karty do tachografu, gdyż wiedział, że jeśli to zrobi naruszy normy czasu prowadzenia pojazdu. Wkładając kartę cały poprzedni okres zadeklarował jako odpoczynek, co miało wskazywać, że w autobusie przebywa dopiero od momentu włożenia karty kierowcy do tachografu. Jednak postępując w ten sposób nie rejestrował na własnej karcie kierowcy wymaganych danych, a to spowodowało, że zapisany czas pracy nie odpowiadał stanowi faktycznemu.

Nie jest to niestety odosobniony przypadek. Manipulowanie zapisami tachografu jest plagą, i takim działaniom nie należy pobłażać. Przeważnie kierowcy chcą ukryć swój rzeczywisty czas pracy, ale zdarza się, że manipulują zapisami „na wszelki wypadek”. Tak również było w tym przypadku. Gdyby kierowca włożył własną kartę do tachografu i zarejestrował cały czas swojej pracy, nie popełniłby żadnych naruszeń. A tak został ukarany wysokim mandatem, a wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne.


2018-02-12

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2018-02-12 09:06:07

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu