Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


MATERIAŁ ŻRĄCY W NIEODPOWIEDNIM OPAKOWANIU

MATERIAŁ ŻRĄCY W NIEODPOWIEDNIM OPAKOWANIU
W dniu 22 lutego 2018 r. na drodze krajowej nr 15 w okolicach Milicza inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy przewoźnika polskiego którym wykonywany był transport drogowy towarów niebezpiecznych z Łysomic do Krzycka Wielkiego. Dokonane przez inspektorów oględziny ładowni wykazały, że towar niebezpieczny materiał żrący o nr UN 2582  w ilości 800 litrów, był przewożony w pojemniku DPPL  który nie został certyfikowany i dopuszczony do przewozu towarów niebezpiecznych. Ponadto inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości w okazanych przez kierowcę dokumentach przewozowych dotyczących przewożonego towaru niebezpiecznego oraz usterki techniczne kontrolowanego pojazdu, w tym między innym całkowicie zardzewiałą tarczę hamulcową w jednym z kół, wskazującą na awarię hamulca.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy wszczęli postępowania administracyjne wobec kontrolowanego przewoźnika drogowego oraz nadawcy a jednocześnie załadowcy przewożonego towaru niebezpiecznego. Dodatkowo w związku z usterkami technicznymi, dowód rejestracyjny kontrolowanego pojazdu został zatrzymany.

MATERIAŁ ŻRĄCY W NIEODPOWIEDNIM OPAKOWANIU
MATERIAŁ ŻRĄCY W NIEODPOWIEDNIM OPAKOWANIU


2018-02-26

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2018-02-26 09:29:34

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu