Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


WIZYTA DOLNOŚLĄSKICH KROKODYLI W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU

WIZYTA DOLNOŚLĄSKICH KROKODYLI W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU
W ubiegłym tygodniu, tuż przed Świętami Wielkiej Nocy inspektorzy z dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego wzięli udział w corocznym spotkaniu ze studentami III roku Państwowej  Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Pani dr Agnieszki Mroczek-Czetwertyńskiej.

Obok studentów szkoły wyższej w spotkaniu udział w wzięli także uczniowie z Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczawnie Zdroju.

Spotkanie z młodzieżą rozpoczęło się od prelekcji poświęconej zasadom wedle których prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie transportu drogowego. Omówiono także zasady działania Inspekcji Transportu Drogowego, w tym kompetencje odróżniające tę formację od innych służb. 

Następnie na placu przed szkołą zaprezentowano słuchaczom pojazdu służbowy Inspekcji Transportu Drogowego wraz z jego specjalistycznym wyposażeniem

WIZYTA DOLNOŚLĄSKICH KROKODYLI W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU
WIZYTA DOLNOŚLĄSKICH KROKODYLI W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU
.

Prelekcję przeprowadzono  w ramach realizacji programu prewencyjnego mającego na celu zwiększenie świadomości w zakresie zasad wykonywania przewozów drogowych oraz działalności wyspecjalizowanej służby kontrolnej jaką jest Inspekcja Transportu Drogowego. 


2018-04-04

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8.00 do 14.00


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu