Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


PRZEWÓZ ŻYWYCH ZWIERZĄT BEZ WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ

PRZEWÓZ ŻYWYCH ZWIERZĄT BEZ WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ
4 kwietnia 2018 roku, o godzinie 11:00, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu na 156 km autostrady A4, zatrzymali pojazd przewoźnika krajowego, przewożący ładunek żywego drobiu - 670 sztuk indyków.

Przewóz realizowany był w relacji Podkarpacie - Wielkopolska.

W wyniku przeprowadzonej kontroli inspektorzy ustalili, że kierujący nie posiadał wymaganych uprawnień dopuszczających do przewozu żywych zwierząt – tzw. uprawnienia konwojenta zwierząt.

Powyższy dokument jest potwierdzeniem ukończenia kursu, w toku którego kandydat na konwojenta poznaje przepisy i zasady postępowania przy organizacji przewozu żywych zwierząt. Ukończenie takiego szkolenia jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników uczestniczących w procesie transportu zwierząt, a w przypadku kontroli licencja powinna zostać udostępniona kontrolującym.

W toku kontroli kierujący oświadczył inspektorom, że -   „podjął się realizacji przewozu awaryjnie, gdyż kierowcom pierwotnie go realizującym skończył się czas pracy”.

Za stwierdzone naruszenie, na kierującego nałożono mandat karny. Wobec osoby zarządzającej transportem, która dopuściła kierowcę bez wymaganych uprawnień do przewozu żywych zwierząt wszczęto postępowanie wyjaśniające zagrożone nałożeniem karą grzywny.

W trakcie czynności kontrolnych na miejsce przybył pracownik przewoźnika posiadający wymagane uprawnienia, wobec powyższego inspektorzy dopuścili do kontynuowania operacji transportowej.   

PRZEWÓZ ŻYWYCH ZWIERZĄT BEZ WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ
PRZEWÓZ ŻYWYCH ZWIERZĄT BEZ WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ
PRZEWÓZ ŻYWYCH ZWIERZĄT BEZ WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ
PRZEWÓZ ŻYWYCH ZWIERZĄT BEZ WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ


2018-04-04

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2018-04-05 07:33:45

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu