Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


NIEZADAWALAJĄCY STAN AUTOBUSÓW DOWOŻĄCYCH DZIECI DO SZKÓŁ

NIEZADAWALAJĄCY STAN AUTOBUSÓW DOWOŻĄCYCH DZIECI DO SZKÓŁ
Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, wyeliminowali  z ruchu  niesprawne autobusy dowożące dzieci do szkoły w podwrocławskiej Świętej Katarzynie.

Powyższe działania zainicjował wniosek o kontrolę.

09 kwietnia 2018 r. o godzinie 8:00 inspektorzy, zatrzymali do kontroli dwa autobusy, którymi jeden z lokalnych przewoźników realizował dowozy dzieci do szkoły w Świętej Katarzynie.

Pojazdy zostały skierowane na wcześniej przygotowany punkt kontrolny przy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

W celu precyzyjnego sprawdzenia stanu technicznego pojazdów, inspektorzy wykorzystali automatyczną Mobilną Linię Diagnostyczną, będącą na wyposażeniu WITD Wrocław.

Przeprowadzone kontrole ujawniły fatalny stan sprawdzanych autobusów. W obydwu przypadkach Inspektorzy stwierdzili liczne usterki zawieszenia i wycieki płynu eksploatacyjnego. Najpoważniejsze  usterki stwierdzone tego dnia dotyczyły układu hamulcowego. Różnica sił hamowania na tylnej osi jednego z pojazdów wynosiła aż 80 % w stosunku do dopuszczalnej normy wynoszącej maksymalnie 30 %. Ponadto ww. pojeździe inspektorzy stwierdzili poważne uszkodzenie jednego z przewodów elastycznych układu hamulcowego.

Wobec powyższego stanu faktycznego obydwa pojazdy zostały wyłączone z ruchu a ich dowody rejestracyjny zatrzymane do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

NIEZADAWALAJĄCY STAN AUTOBUSÓW DOWOŻĄCYCH DZIECI DO SZKÓŁ
NIEZADAWALAJĄCY STAN AUTOBUSÓW DOWOŻĄCYCH DZIECI DO SZKÓŁ
NIEZADAWALAJĄCY STAN AUTOBUSÓW DOWOŻĄCYCH DZIECI DO SZKÓŁ
NIEZADAWALAJĄCY STAN AUTOBUSÓW DOWOŻĄCYCH DZIECI DO SZKÓŁ
NIEZADAWALAJĄCY STAN AUTOBUSÓW DOWOŻĄCYCH DZIECI DO SZKÓŁ
NIEZADAWALAJĄCY STAN AUTOBUSÓW DOWOŻĄCYCH DZIECI DO SZKÓŁ

 


2018-04-10

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2018-04-12 11:18:20

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu