Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


UŻYCIE CYSTERNY STWARZAJĄCEJ REALNE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO

 

UŻYCIE CYSTERNY STWARZAJĄCEJ REALNE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO
.11 kwietnia 2018r. podczas prowadzenia czynności kontrolnych na drodze krajowej nr 8 w okolicach Przerzeczyna Zdrój (powiat dzierżoniowski), inspektorzy z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd członowy, w skład którego wchodziła naczepa – cysterna  służąca  do przewozu materiałów sypkich. W chwili zatrzymania do kontroli cysterna załadowana.

W toku kontroli kierowca nie okazał dowodu rejestracyjnego naczepy. W ramach współpracy z Wrocławskim Oddziałem Terenowym Transportowego Dozoru Technicznego, stwierdzono, że wobec kontrolowanego urządzenia ciśnieniowego wydano decyzję zabraniającą użytkowania z powodu stwarzania przez urządzenie realnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego.

UŻYCIE CYSTERNY STWARZAJĄCEJ REALNE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO
 Decyzja ta została wydana w związku z stwierdzeniem pęknięcia spoin na ramie pośredniej przed pierwszą osią prawej oraz lewej strony cysterny i  otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności.
UŻYCIE CYSTERNY STWARZAJĄCEJ REALNE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO
UŻYCIE CYSTERNY STWARZAJĄCEJ REALNE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO
. W trakcie sprawdzenia stanu technicznego cysterny stwierdzono, iż uszkodzenie opisane ww. decyzji Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego nie zostało usunięte, a samo urządzenie ciśnieniowe jest w dalszym ciągu eksploatowane. 

W wyniku kontroli miedzy innymi kierujący poniósł karę za użytkowanie ciśnieniowego urządzenia technicznego bez wymaganego dopuszczenia właściwego organu.


2018-04-12

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2018-04-12 11:20:32

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu