Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


SEZON ROZPOCZĘTY ….

SEZON ROZPOCZĘTY ….
19 i 20 kwietnia 2018 r. Inspektorzy na motocyklach z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu przeprowadzili skuteczne kontrole ruchu pojazdów ciężarowych w lokalizacjach wskazanych przez mieszkańców Wrocławia.

W okresie poprzedzającym realizację do WITD we Wrocławiu wpłynęły wnioski mieszkańców Wrocławia dotyczące uciążliwości ruchu pojazdów ciężarowych.

Z pierwszego pisma wynikało, iż kierujący pojazdami ciężarowymi jednej z okolicznych kopalni nie stosują się do znaków zakazujących wjazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton ustawionych na ul. Głównej we Wrocławiu, czym stwarzają realne zagrożenie dla innych uczestników drogi.

Drugi problem dotyczył, niszczenia i zanieczyszczania infrastruktury drogowej przez pojazdy obsługujące budowę na ul. Smarodzowskiej we Wrocławiu.

W obydwu przypadkach kontrole inspektorów potwierdziły nieprawidłowości przepisów ruchu drogowego, opisane w przesłanych pismach. Ponadto inspektorzy ujawnili dodatkowe nieprawidłowości polegające na braku wymaganej dokumentacji o której mowa w ustawie o transporcie drogowym.

Za stwierdzone nieprawidłowości inspektorzy nałożyli mandaty karne.

W toku kontroli przeprowadzonej na ul. Smardzowskiej we Wrocławiu inspektorzy ujawnili zły stan techniczny kontrolowanego samochodu ciężarowego, wobec czego dowód rejestracyjny pojazdu został zatrzymany.

 

SEZON ROZPOCZĘTY ….
SEZON ROZPOCZĘTY ….
SEZON ROZPOCZĘTY ….
SEZON ROZPOCZĘTY ….


2018-04-20

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2018-04-20 14:52:01

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu