Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


NA „POTRÓJNYM” GAZIE AUTOBUSEM BEZ PRZEGLĄDU

NA „POTRÓJNYM” GAZIE AUTOBUSEM BEZ PRZEGLĄDU
W dniu 27 sierpnia 2018 roku droga krajowa nr 3 w okolicach miejscowości Radomierz. Inspektorzy z Oddziału Terenowego Inspekcji Transportu Drogowego w Jeleniej Górze, zatrzymali do kontroli drogowej autobus marki Setra. Kontrolowanym pojazdem była przewożona zorganizowana grupa 48 osób z miejscowości Karpacz do miejscowości Szreńska (Wlkp) w ramach krajowego transportu drogowego osób. Po pobraniu dokumentów kontrolujący inspektor wyczuł woń alkoholu. Kontrola urządzeniem AlcoBlow wykazała obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. W wyniku zaistniałem sytuacji obu kierowców autokaru przebadano alkosensorem. Pierwsze badanie wykazało 0,17 mg/l u kierowcy, 0,21 mg/l u jego zmiennika, ponowne badanie wykazało 0, 13 mg/l u kierowcy, 0,16 mg/l u zmiennika. Ponadto w kontrolowanym pojeździe ważność badań technicznych upłynęła 22.08.2018 roku. W związku z zaistniałą sytuacją kierowców wraz z autokarem przekazano do dyspozycji Policjantom Wydziałowi Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

NA „POTRÓJNYM” GAZIE AUTOBUSEM BEZ PRZEGLĄDU
NA „POTRÓJNYM” GAZIE AUTOBUSEM BEZ PRZEGLĄDU


2018-08-27

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu