Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


DOLNOŚLĄSKA ITD NA SPOTKANIU SŁUŻB KONTROLNYCH W NIEMCZECH

DOLNOŚLĄSKA ITD NA SPOTKANIU SŁUŻB KONTROLNYCH W NIEMCZECH
5  września 2018  w niemieckim Oberlausitz,  na zaproszenie Polizeidirektion Görlitz odbyło się kolejne z cyklu spotkań z kierowcami oraz przedsiębiorcami transportowymi. Tym razem  w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele niemieckiego środowiska transportowego oraz funkcjonariusze służb kontroli transportu drogowego z Niemiec (Polizei, Bundesamt für Güterverkehr – BAG), Czech (Policie, MEJ - Mobilni Expertni Jednotka) a także dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego oraz polskiej Policji.

Spotkanie miało charakter otwarty. Skorzystali z niego przede wszystkim niemieccy kierowcy oraz przedsiębiorcy sektora transportu drogowego.

Podczas spotkania  uczestnicy zadawali pytania, na które na przemian udzielali odpowiedzi przedstawiciele polskich, czeskich oraz niemieckich służb. Pytania dotyczyły przepisów o ruchu drogowym oraz transporcie drogowym (w tym limitów dopuszczalnej prędkości, opłat drogowych, dopuszczalnych parametrów pojazdu i procedury ich pomiaru, dopuszczalnej zawartości alkoholu w organizmie kierowcy, wysokości mandatów karnych i kar administracyjnych, stosowanych procedur kontroli oraz sankcji za stwierdzone naruszenia na terenie sąsiadujących ze sobą państw). Wiele pytań dotyczyło polskiego systemu opłat drogowych a także nowych przepisów które zaczęły obowiązywać od 3 września br.

W dalszej części  spotkania służby kontrolne wymieniły się spostrzeżeniami a także informacjami n/t procedur kontrolnych obowiązujących w sąsiadujących ze sobą państwach.

Opracował kier. OTK W. Ziemianek

DOLNOŚLĄSKA ITD NA SPOTKANIU SŁUŻB KONTROLNYCH W NIEMCZECH
DOLNOŚLĄSKA ITD NA SPOTKANIU SŁUŻB KONTROLNYCH W NIEMCZECH
DOLNOŚLĄSKA ITD NA SPOTKANIU SŁUŻB KONTROLNYCH W NIEMCZECH
DOLNOŚLĄSKA ITD NA SPOTKANIU SŁUŻB KONTROLNYCH W NIEMCZECH


2018-09-07

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu