Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Działania Inspekcji Transportu Drogowego

Działania Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. 

PIKNIK BEZPIECZEŃSTWA NA A4

W ostatnią sobotę i niedzielę (24-25.08.2019r.) w godz. 10.00 – 17.00,  w związku z obchodami 200, rocznicy powstania Centralnej Administracji ...więcej
 POPOŁUDNIOWE KONTROLE AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Niesprawny układ hamulcowy, wycieki płynów eksploatacyjnych, przekroczone dopuszczalne normy zadymienia spalin oraz niesprawne oświetlenie zewnętrzne to przyczyny zatrzymania 15 ...więcej
 ZAGRANICZNY PRZEWOŹNIK  Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW W RAMACH SYSTEMU SENT

Czeski przewoźnik wykonywał międzynarodowy transport drogowy towarów podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu w ramach systemu nadzoru nad przewozem tzw. towarów wrażliwych ...więcej
 Wizyta Głównego Inspektora Transportu Drogowego we Wrocławiu

21 sierpnia 2019 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu odbyło się spotkanie pracowników WITD z Głównym Inspektorem ...więcej
 KONTROLE AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI PODMIEJSKIEJ

Liczne usterki układu zawieszenia, niesprawne oświetlenie, niepewne mocowanie tylnej lampy pozycyjnej, uszkodzone mocowanie pokrywy przedniej oraz zużyty bieżnik opony ...więcej
 FATALNE ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU

20.08.2019 r . o godzinie 9:30 na drodze krajowej nr 3 w miejscowości Szklarska Poręba – Jakuszyce inspektorzy z ...więcej
 PRZESTAWIŁ ZEGAR W TACHOGRAFIE CHCĄC PRZEWOZIĆ DZIECI

W niedziele 11.08.2019 r. o godzinie 8:30 na drodze krajowej nr 3 inspektorzy z jeleniogórskiego oddziału dolnośląskiej ITD  zatrzymali ...więcej
 DOLNOŚLĄSKA ITD NA PIKNIKU RODZINNYM W ZIĘBICACH

W sobotnie popołudnie 10 sierpnia 2019 r., inspektorzy z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej ITD uczestniczyli,  w organizowanym przez Burmistrza Ziębic ...więcej
 NA PROMILACH  W TRAKCIE ZAKAZÓW

Z zawartością 0,42 promilami alkoholu w organizmie, w czasie obowiązywania zakaz ruchu pojazdów ciężarowych - dalszą jazdę autostradą A4 ...więcej
 NIEUWAGA ? NADMIERNA PRĘDKOŚĆ ? ZŁY STAN TECHNICZNY…… ?

Dolnośląscy inspektorzy wsparli Funkcjonariuszy Policji przy wyjaśnianiu okoliczności wypadku drogowego wyniku którego rannych zostało 27 pasażerów – pracowników firmy ...więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 66 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu