Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Ogłoszenia
Projekt „Zakup dwóch mobilnych zintegrowanych systemów monitoringu zagrożeń ekologicznych generowanych w ruchu drogowym na obszarze Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków ...więcej
 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: operator urządzeń elektronicznych, w Wydziale Inspekcji Oddział Jelenia Góra praca poza korpusem służby cywilnej Wymiar etatu: ...więcej
 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: referent prawny ds. windykacji w Wydziale Finansowo-Księgowym. Szczegóły naboru na stronie ...więcej
 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej poszukuje kandydatów na stanowisko: referent ds. prawnych w Wydziale Prawnym. Szczegóły ...więcej
 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista ds. prawnych w Wydziale Prawnym. Szczegóły naboru na stronie bip.dolnyslask.witd.gov.pl więcej
 Projekt „Zakup mobilnej linii diagnostycznej dla WITD we Wrocławiu” wspófinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we ...więcej
 

Szczegóły ogłoszenia znajdą Państwo na stronie BIP WITD we Wrocławiu więcej
 
Serdecznie zapraszamy studentów na staże zawodowe organizowane przez Dolnośląską Szkołę Wyższą, które rozpoczną się w terminie III / IV ...więcej
 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: informatyk w Wydziale Administracyjno-Technicznym. Szczegóły naboru na stronie bip.dolnyslask.witd.gov.pl więcej
 

1 2 3

>>> Archiwum <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś się na praktykę!

Zapraszamy do udziału w pracy Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Organizujemy bezpłatne praktyki realizowane w Wydziale Inspekcji we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy oraz Kłodzku, a także w Wydziale Prawnym, Wydziale Administracyjno-Technicznym oraz Wydziale Finansowym - w siedzibie urzędu, we Wrocławiu.

Warunkiem przyjęcia na praktykę jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Naczelnika Wydziału. Każdorazowo Student zwraca się z prośbą o umożliwienie praktyki załączając swoje CV oraz wnioskowany termin. W dniu rozpoczęcia praktyki Student oświadcza, że posiada wymagany stan zdrowia oraz zostaje przeszkolony z zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagania dla kandydatów:

- zaangażowanie w realizację powierzonych zadań

- dokładność i rzetelność

- umiejętność obsługi komputera

- posiadanie ubezpieczenia NNW

Ramowy program praktyk:

- zapoznanie z zadaniami i trybem działania inspekcji transportu drogowego

- zapoznanie ze strukturą organizacyjną  Inspektoratu oraz obowiązkami znajdującymi się w kompetencji Wydziału

- udział w obiegu korespondencji w Inspektoracie, w tym z wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów

- współredagowanie pism urzędowych

- nauka archiwizacji dokumentów

Dodatkowe informacje praktyka@dolnyslask.witd.gov.pl

Internetowy formularz zgłoszeniowy:

Przejdź do formularza.... 

Wniosek do WITD we Wrocławiu, można również złożyć tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu