Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Działania Inspekcji Transportu Drogowego

Działania Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. 

WALKA Z NIEUCZCIWĄ KONKURENCJĄ

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, w ramach realizacji wniosków o kontrolę, prowadzili działania podczas których ujawnili przewóz ...więcej
 ITD UDAREMNIŁA PRZEWÓZ DZIECI NIESPRAWNYM AUTOKAREM Z NIETRZEŹWYM PILOTEM WYCIECZKI.

20 lipca 2018 roku na prośbę organizatora wyjazdu, w miejscowości Kąty Wrocławskie przeprowadzono kontrolę dwóch autokarów mających przewieźć dzieci ...więcej
 PRZEWÓZ ZWIERZĄT NIESPRAWNYM POJAZDEM NA DWÓCH KARTACH KIEROWCY

18 lipca 2018 roku, o godzinie 11:10, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu na 156 km autostrady ...więcej
 20 DNI AUTOBUSEM BEZ ODPOCZYNKU TYGODNIOWEGO.

W dniu 18 lipca 2018, na drodze krajowej  nr 3 w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach, inspektorzy z jeleniogórskiego oddziału dolnośląskiej ...więcej
 PONAD 15 GODZIN JAZDY NA DWÓCH KARTACH

W dniu 17 lipca 2018, na drodze krajowej  nr 3 w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach, inspektorzy z jeleniogórskiego oddziału dolnośląskiej ...więcej
 DO KRAKOWA BEZ HAMULCÓW

W dniu 15 lipca 2018 roku tj. Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu wyeliminowali z ruchu niesprawny ...więcej
 „BEZPIECZNY AUTOBUS” BEZ PRZEGLĄDU

W piątek 13 lipca 2018, na drodze krajowej  nr 3 w Jeleniej Górze, prowadząc rutynowe kontrole związane z akcją „Bezpieczny ...więcej
 RAŻĄCO PRZEŁADOWANY „DOSTAWCZAK” 1400% NORMY

11 lipca 2018r. w godzinach porannych w Pszennie (powiat Świdnicki) inspektor kłodzkiego oddziału Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymał do ...więcej
 INSPEKTORZY Z WIZYTĄ  W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE.

15 czerwca 2018 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego we Wrocławiu, spotkali się z uczniami klas I-VII Publicznej ...więcej
 FATALNY STAN TECHNICZNY AUTOKARU MAJĄCEGO PRZEWIEŚĆ DZIECI NA WYCIECZKĘ

11 maja 2018 Inspektorzy Transportu Drogowego z WITD Wrocław pełniący dyżur przy Wzgórzu Andresa przeprowadzili kontrolę autobus mającego przewieść ...więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 58 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu