Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Działania Inspekcji Transportu Drogowego

Działania Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. 

DRAMATYCZNY STAN TECHNICZNY CIĘŻARÓWKI ZE ŹLE ZABEZPIECZONYM ŁADUNKIEM

7 marca 2019 roku  Inspektorzy z WITD Wrocław  Oddział Terenowy w Kłodzku skontrolowali wzbudzający ich obawy co do stanu ...więcej
 LEGNICCY INSPEKTORZY SZKOLĄ NAJMŁODSZYCH

Rok 2019, to kolejny, w którym insp. z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu rozpoczęli edukację najmłodszych. Tym razem inspektor ...więcej
 BARDZO NIEBEZPIECZNE POJAZDY

Utrzymanie pojazdu w należytym stanie technicznym należy do jednego z podstawowych obowiązków jego właściciela/użytkownika oraz kierowcy. O tym oraz o ...więcej
 „IDEALNY” KIEROWCA ?

 05.03.2019 r. inspektorzy z legnickiego oddziału Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy z przyczepą przewożący kontenery, ...więcej
 „WPADŁ” NA WŁASNE ŻYCZENIE

4 marca 2019 roku około  godziny 11:45 na drodze krajowej nr 3 w miejscowości Lubin, inspektorzy z legnickiego oddziału Wojewódzkiego ...więcej
 WYKRYTY „NIEWYKRYWALNY” WYŁĄCZNIK TACHOGRAFU

Wyłącznik tachografu sterowany  programem nagranym na pendrivie ujawnili inspektorzy transportu drogowego z kłodzkiej jednostki dolnośląskiej ITD. Poprzez zastosowanie tak „nowatorskiego ...więcej
 ZNOWU MYŚLAŁ ŻE MU SIĘ UDA…

28 lutego 2019 roku Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu skutecznie realizując obywatelski wniosek o kontrolę wyeliminowali z ...więcej
 KARAMBOL NA OBWODNICY WROCŁAWIA

Inspektorzy z Dolnośląskiego Inspektoratu Transportu Drogowego wsparli funkcjonariuszy Policji w wyjaśnieniu okoliczności karambolu, do którego doszło na  autostradowej obwodnicy Wrocławia. 27 ...więcej
 NIECHLUBNY REKORD – PRZEŁADOWANIE O 1800%

20 lutego 2019 r. na ulicy Tyskiej we Wrocławiu Inspektorzy z Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego w ramach działań mających na ...więcej
 PRAWIE ROK BEZ BADAŃ TECHNICZNYCH Z NADWYŻKĄ 5 TON

19 lutego 2019 roku na ulicy Średzkiej we Wrocławiu inspektorzy z Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej ...więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 62 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu