Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Ogłoszenia




Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, że nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Administracyjno-Technicznego został zakończony. Wynik naboru ogłoszono na stronie bip.dolnyslask.witd.gov.pl więcej
 



Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: naczelnik wydziału w Wydziale Administracyjno-Technicznym. Szczegóły naboru na stronie bip.dolnyslask.witd.gov.pl więcej
 



Informacja o wyniku naboru   Data ukazania się ogłoszenia: 27-11-2013   Na stanowisko: operator urządzeń elektronicznych   poza korpusem służby cywilnej         Status: Nabór zakończony     Wyniki naboru:   Kandydat: Jolanta Borowska, ...więcej
 





Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowiska w wymiarze 1/3 etatu: operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Inspekcji Oddział Legnica operator urządzeń ...więcej
 



Uprzejmie informujemy, że nie prowadzimy bazy osób składających podania o pracę, a dokumenty składane poza prowadzonym procesem rekrutacji są niszczone. ...więcej
 



Informacja o wyniku naboru Data ukazania się ogłoszenia: 13-08-2013 Na stanowisko: administrator ds. organizacyjnych   umowa na zastępstwo poza korpusem służby cywilnej     Status: Nabór ...więcej
 



Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: administrator ds. organizacyjnych, umowa o pracę w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w Wydziale ...więcej
 



Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest: dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego ze specjalistyczną ...więcej
 





1 2 3

>>> Archiwum <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl




Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś się na praktykę!

Zapraszamy do udziału w pracy Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Organizujemy bezpłatne praktyki realizowane w Wydziale Inspekcji we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy oraz Kłodzku, a także w Wydziale Prawnym, Wydziale Administracyjno-Technicznym oraz Wydziale Finansowym - w siedzibie urzędu, we Wrocławiu.

Warunkiem przyjęcia na praktykę jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Naczelnika Wydziału. Każdorazowo Student zwraca się z prośbą o umożliwienie praktyki załączając swoje CV oraz wnioskowany termin. W dniu rozpoczęcia praktyki Student oświadcza, że posiada wymagany stan zdrowia oraz zostaje przeszkolony z zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagania dla kandydatów:

- zaangażowanie w realizację powierzonych zadań

- dokładność i rzetelność

- umiejętność obsługi komputera

- posiadanie ubezpieczenia NNW

Ramowy program praktyk:

- zapoznanie z zadaniami i trybem działania inspekcji transportu drogowego

- zapoznanie ze strukturą organizacyjną  Inspektoratu oraz obowiązkami znajdującymi się w kompetencji Wydziału

- udział w obiegu korespondencji w Inspektoracie, w tym z wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów

- współredagowanie pism urzędowych

- nauka archiwizacji dokumentów

Dodatkowe informacje praktyka@dolnyslask.witd.gov.pl

Internetowy formularz zgłoszeniowy:

Przejdź do formularza.... 

Wniosek do WITD we Wrocławiu, można również złożyć tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.



 



Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu