Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Działania Inspekcji Transportu Drogowego

Działania Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. 

NIE TYLKO KONTROLĄ ITD ŻYJE – KONKURS „KIEROWCA SCANIA 2019”

23 marca 2019 roku w Oddziale Scania Polska Bolesławiec w miejscowości Okmiany koło Bolesławca odbyły się  eliminacje regionalne do ...więcej
 CZY RYSOWAĆ KAŻDY MOŻE ?

W niedzielę dnia 24 marca 2019 roku, na dolnośląskim odcinku autostrady A4, inspektorzy z legnickiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego ...więcej
 „GRA W KARTY Z ASEM W RĘKAWIE”

14 marca 2019 r. w godzinach przedpołudniowych legniccy inspektorzy z WITD we Wrocławiu na ul. Jaworzyńskiej w Legnicy zatrzymali ...więcej
 TRAGICZNY WYPADEK NA DK 30 PRZY UDZIALE POJAZDU CIĘŻAROWEGO

14  marca  około godziny 6 rano, na łączniku drogi krajowej nr 30 z autostradą A4 doszło do wypadku samochodu osobowego ...więcej
 „PECHOWY 13”

13 marca 2019 r. Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili czynności kontrolne na terenie Legnicy. W ...więcej
 ZA MANIPULACJE NA TACHOGRAFIE DO ARESZTU

9 marca 2019 r., w godzinach popołudniowych insp. z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili czynności kontrolne na terenie ...więcej
 MIAŁ MAGNES I PUŚCIŁY MU NERWY

12 marca 2019 roku  Inspektorzy z WITD Wrocław zatrzymali w okolicy Strzelina, do rutynowej kontroli, ciągnik siodłowy wraz z naczepą ...więcej
 „KOMBINACJA” LITEWSKA

07 marca.2019 r.  w miejscowości Radomierz na drodze krajowej nr 3 Inspektorzy WITD Wrocław z jeleniogórskiego oddziału zatrzymali do kontroli ...więcej
 DRAMATYCZNY STAN TECHNICZNY CIĘŻARÓWKI ZE ŹLE ZABEZPIECZONYM ŁADUNKIEM

7 marca 2019 roku  Inspektorzy z WITD Wrocław  Oddział Terenowy w Kłodzku skontrolowali wzbudzający ich obawy co do stanu ...więcej
 LEGNICCY INSPEKTORZY SZKOLĄ NAJMŁODSZYCH

Rok 2019, to kolejny, w którym insp. z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu rozpoczęli edukację najmłodszych. Tym razem inspektor ...więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 63 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu