Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Działania Inspekcji Transportu Drogowego

Działania Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. 

INSPEKTORZY NA MOTORACH W AKCJI

Reagując na zapotrzebowanie mieszkańców, skarżących się na uciążliwości przejeżdżających pojazdów ciężarowych - w dniu 10 lipca 2013 Inspektorzy Transportu Drogowego ...więcej
 „SLALOM SUDECKI” TURECKIEGO KIEROWCY

W dniu 12 lipca 2013 r. w godzinach wieczornych, funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego z Kłodzkiego Oddziału WITD we Wrocławiu zatrzymali ...więcej
 WSPÓŁPRACA Z NIEMIECKĄ „INSPEKCJĄ” BAG

W dniu 3 lipca 2013r. delegacja z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu uczestniczyła dzięki zaproszeniu BAG w spotkaniu zorganizowanym ...więcej
 PRZEWÓZ OSÓB POJAZDEM DO TEGO NIEPRZYSTOSOWANYM

W dniu 04 lipca 2013 r. we Wrocławiu na ul. Mokronowskiej, patrol motocyklowy z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w ...więcej
 BUDUJĄC DEGRADUJĄ ?!

W dniu 01.07.2013 r. w  Jaworze na drodze wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi do 8 t inspektorzy z legnickiego oddziału ...więcej
 KIEROWCA NA LINII REGULARNEJ - PO SPOŻYCIU ALKOHOLU

Dnia 1 lipca 2013 r. insp. z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili od godz. 5.30 na terenie ...więcej
 INSPEKCJA W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

W dniu 24 czerwca 2013 r. inspektor z Oddziału Terenowego Dolnośląskiego WITD w Legnicy uczestniczył w spotkaniu ze dziećmi ...więcej
 BEZPIECZNE WAKACJE 2013

Dbając o bezpieczeństwo przewozów dzieci i młodzieży na wakacyjny wypoczynek Inspekcja Transportu Drogowego we Wrocławiu pragnie poinformować, iż prócz ...więcej
 PROMOCJA BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA DZIECI NA  DRODZE.

W dniu 21 czerwca 2013 r. Inspektorzy z WITD Wrocław OT w  Jeleniej Górze na zaproszenie pani dyrektor Małgorzaty Łaszek ...więcej
 „BEZPIECZNY ŁADUNEK” – WSPÓŁPRCA Z CZESKIMI SŁUŻBAMI KONTROLNYMI

W dniu 14.06.2013 r. odbyły się  wzmożone działania  kontrolne dotyczące przewozów drogowych  rzeczy, oraz właściwego zabezpieczenia ładunku prowadzonych w ramach ...więcej
 

« Poprzedni 1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu